Tlačové správy

Pozoruhodná návšteva na východnom Slovensku

Na začiatku týždňa zavíta na východné Slovensko do viacerých kútov regiónu Zemplína, Šariša a Spiša pani  Stephanie A. Urchick – nastupujúca prezidentka ROTARY INTERNATIONAL, najväčšej medzinárodnej dobročinnej organizácie. Spoločenstva  s jedným z najvýznamnejších pozitívnych dopadov v oblastiach starostlivosti o matky a deti, prevencii ochorení a pomoci chorým, predchádzaní konfliktom a budovaní mieru, vzdelávaní a výchove mládeže, ochrane životného prostredia, dostupnosti pitnej vody, hygieny a ekonomického rastu. Svoj profesijný život venuje podpore humanitárnych projektov, aktivitám v oblasti kultúry a rozvoja vzdelávacích systémov. Od júla bude pôsobiť ako najvyššia predstaviteľka medzinárodnej siete viac ako štyridsiatich tisíc Rotary a Rotaract klubov s ústredím v severoamerickom Evanstone.

Stephanie A. Urchick navštívi východoslovenské Rotary kluby, ktoré realizovali regionálne významné a verejne prospešné projekty. Zároveň navštívi aj rodisko svojich predkov pri Sabinove.

Pracovnú cestu na Slovensku zavŕši S. A. Urchick účasťou na výročnej konferencii českých a slovenských Rotary klubov 18. mája 2024 v Bratislave.

Program pracovnej cesty S. A. Urchick:

  • Pondelok 13. mája 2024 – návšteva  Trebišova a autistického centra Rubikon v Košiciach-Myslave
  •  Utorok 14. mája 2024 – Košice

– prijatie u viceprimátorky mesta;

– stretnutie s bývalým prezidentom SR R. Schusterom;

– 9.45 h krátky tlačový brífing – Prezidentská knižnica, Košice

– návšteva obcí Pečovská Nová Ves a Jakubova Voľa;

– pokračovanie návštevy v Poprade – Spišskej Sobote – prehliadka kostola sv. Juraja a stretnutie v Dome Slovenského Červeného kríža, ktorý dlhodobo podporuje RC Poprad.

  •  Streda 15. mája 2024 – Vysoké Tatry

– Les Rotary – návšteva miesta, ktoré v roku 2004 zdevastovala víchrica. Tri roky tu členovia Rotary klubov z celej SR aj ČR pomáhali pod vedením RC Poprad s výsadbou nových stromov. Udalosť pripomína pamätný kameň.

– Krakov – S. A Urchick v závere minulého storočia koordinovala grant nadácie Rotary pre mamografické zariadenie a bioptickú jednotku v jednej z nemocníc.  Stephanie A. Urchick je v Poľsku vnímaná ako kľúčová osoba pri obnovení Rotary v postkomunistickom období.

Vo všetkých navštívených mestách sa Stephanie A. Urchick stretne s ich primátormi a členmi klubov rotariánov.

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore