Tlačové správy

Žiaci SOŠT Kukučínova stavajú domy pre rodiny v núdzi

Záverečné skúšky študentov odboru Stavebná výroba majú v tomto školskom roku aj charitatívny rozmer. Chlapci budú 12. júna 2024 stavať priečky v domoch pre rodiny v núdzi. Výsledky svojej trojmesačnej práce zároveň odprezentujú a odovzdajú otcovi Gombitovi, riaditeľovi centra Oáza – nádej pre nový život.

Na stavbe štyroch bytových jednotiek pracovalo dohromady 30 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z elokovaných pracovísk SOŠT Kukučínova – Slanec, Kuzmice a Čaňa. Od marca 2024 tak chlapci, ktorí sami nemajú ideálne podmienky na štúdium, vybetónovali základovú platňu a postavili obvodové múry nízkonákladových domov v Bernátovciach. Dvadsaťpäť budúcich stavbárov zároveň absolvuje záverečné skúšky priamo na stavbe.

S otcom Gombitom naša škola spolupracuje už niekoľko rokov. Sme veľmi radi, že tentokrát mohli chlapci trénovať stavebné práce úplne od základov. Pod vedením majstrov odborného výcviku sa naučili, ako si postaviť dom aj pre svoju rodinu. Navyše, jednotlivé práce prebiehali plynule a v nadväznosti jednej na druhú. Pri získavaní zručností pre život je dôležité netrénovať práce izolovane len v dielni, ale najmä na reálnej stavbe,“ vysvetľuje zástupca riaditeľky pre Elokované pracoviská SOŠT Kukučínova Ing. Igor Poprocký.

Žiaci dvojročných odborov Stavebná výroba a Výroba konfekcie majú pri prechode na strednú školu hendikep. Desaťročnú povinnú školskú dochádzku ukončili skôr ako deviaty ročník. Preto sa nemôžu hlásiť do trojročných odborov s výučným listom. „Pre týchto žiakov je veľkou motiváciou chodiť do školy práve fakt, že za vykonané produktívne práce dostávajú reálnu finančnú odmenu. Musia však pracovať kvalitne, dodržiavať postupy a rešpektovať majstra, aby výsledok spĺňal požadované kritériá. Ak niečo zanedbajú v dielni, nič sa nedeje. Na reálnej stavbe to však nie je možné,“ dodáva riaditeľka SOŠT Kukučínova PaedDr. Zuzana Lenártová.

Po praxi na stavbe čakajú žiakov ešte teoretické skúšky. Tí najšikovnejší z nich potom môžu v štúdiu pokračovať v trojročných alebo aj štvorročných stavebných odboroch murár, maliar, stolár, mechanik stavebno inštalačných zariadení či ďalších.

V novom školskom roku škola plánuje v stavbe domov pre rodiny v núdzi pokračovať prácami v interiéri. Študenti vyšších ročníkov budú realizovať napríklad dlažby a obklady, vodoinštalačné či elektroinštalačné práce.

Stredná odborná škola technická Kukučínova 23 v Košiciach odovzdáva stavebné remeslo do rúk mladých ľudí už 75 rokov.

 Kontakt:

Mgr. Ivana Smrčová, smrcova.ivana@gmail.com, +421905742943

www.soskuke.sk

https://www.facebook.com/strednaodbornaskolatechnickakukucinova

https://www.instagram.com/sostkukucinova/

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore