Správy SSN

Petícia za zmenu Zákona o RTVS

„Regionálne vysielanie v Európe má dlhoročnú tradíciu a v celkovom mediálnom priestore týchto krajín významné postavenie. Avšak u nás sa rozhlasová a televízna výroba čoraz viac koncentruje do jediného centra, čím väčšina obyvateľov Slovenska prichádza o možnosť zaoberať sa ich problémami, starosťami a radosťami. Stráca sa aj možnosť pozrieť sa na svet ich očami a nechať ich vysloviť svoje názory. Súčasná podoba RTVS to nedovoľuje. Dôkazom je každodenné vysielanie tejto inštitúcie,“ vádza sa v správe Petičného výboru za zmenu Zákona o RTVS, ktorú už podporilo na svojom poslednom zasadnutí 21. júna 2011 Predstavenstvo SSN i výbor RO SSN v Košiciach.

Situáciu s okliešťovaním priestoru i financií pre regionálne štúdiá v Košiciach a Banskej Bystrici by mohla vyriešiť zmena Zákona o RTVS. Oboznámte sa s návrhom a ak súhlasíte, podpíšte.

Petičný výbor za zmenu zákona o RTVS

Petičný hárok

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore