Tlačové správy

Vyhlásenie niekoľkých aktivistov k súčasnej politickej hre „rómskou kartou“

V poslednom období sme svedkami nárastu nezamestnanosti, cien a daní, či poklesu reálnych príjmov, pracovných príležitostí a proste schopnosti spoločnosti zabezpečiť slušné živobytie všetkým jej členom. Tí, ktorým sa nedostáva dostatok zdrojov, sa právom pýtajú, kde sa strácajú peniaze odvedené vo forme daní, či získané privatizáciou a prevádzkou štátneho majetku. Začiatkom roka 2012 zodvihol náš ľud hlavu a odpovedal si na túto otázku. Peniaze sa strácajú v korupcii, daňových únikoch, v svojskom šafárení so štátnym majetkom, ktoré je podmienené ovládnutím nášho štátu zo strany oligarchov a mafií. Nasledovali protesty, ktoré nemali v histórii samostatného Slovenska obdoby. Neviedli síce k zásadnej zmene spoločnosti, ale ukázali, že otázky, ktoré si kladú prostí ľudia, treba brať vážne.

A tak sa začala v tichosti hľadať iná odpoveď. Taká, ktorej by všetci radi uverili, nech by bola akokoľvek hanebná. Nie, peniaze sa nestrácajú kvôli korupcii či ovládnutiu štátu, peniaze sa strácajú podľa ich slov: podporovaním asociálov a príživníkov, čiže rómov (alebo rovno cigáňov). Tam sú vaši nepriatelia, nie v palácoch, haciendách a luxusných bytoch, ale v chatrčiach na cudzích pozemkoch, na vašich roliach, kde kradnú vašu úrodu, v mestách, kde vás ohrozujú svojou kriminalitou. Na nich sa vybúrte a nám, elite, dajte pokoj, aby sme mohli ďalej v tichosti rozkrádať tento štát!
Vyzývame všetkých, aby nedopriali týmto rečiam sluchu. Iste nie je príjemné žiť na Družstevnej ulici v Malackách. Ale ešte menej príjemné je žiť v krajine, kde sa hnev ľudu vybíja na bedároch, ktorých bieda je aj dôsledkom zlej správy štátu. Tam k mocným, ktorí rozkradli našu krajinu, treba smerovať svoje snahy o nápravu. A treba sa na to spájať so zodpovednými a čestnými ľuďmi, ktorí svojou odbornosťou a ochotou pracovať môžu túto spoločnosť k niečomu normálnemu priviesť a nie s extrémistami, ktorí sú dobrí leda ak na vyhrážky a pouličné šarvátky.

Ľubomír Bruzik, člen Occupy GP
Mária Horváthová, člen Occupy GP
Andrej Lúčny, člen OZ Priama demokracia, lucny@fmph.uniba.sk
Beáta Novomeská, člen Occupy GP
Marián Orávik, člen OZ Priama demokracia
Vladimír Skokňa, člen OZ Priama demokracia

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore