Tlačové správy

Agropolitika EÚ po roku 2014: Priority Európskeho parlamentu

Slovenskej verejnosti z výsledkov Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ najviac záleží na kvalite potravín. Považujú to za najdôležitejší aspekt, ktorý by mal Európsky parlament v rámci reformy presadzovať.

Vyplýva to z výsledkov reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý si nechala vypracovať Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku. Takmer polovica respondentov si tiež želá čo najrýchlejšie odstránenie rozdielov v priamych platbách medzi „novými“ a „starými“ členskými štátmi.

Súčasné obdobie je dôležité z hľadiska definovania novej podoby Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP, Common Agricultural Policy) EÚ. Práve teraz európske inštitúcie rokujú o výške jej budúceho rozpočtu a pravidlách. Návrh Európskej komisie aktuálne prerokováva aj Európsky parlament.

Pre Slovensko je dôležité byť v diskusii o reforme SPP aktívnym hráčom na všetkých úrovniach a fórach.

Na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa preto v pondelok, 15. októbra, konalo verejné Fórum občanov pod názvom „Spravodlivá, efektívna a udržateľná poľnohospodárska politika EÚ“. Podujatie zorganizovala Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku ako súčasť celoeurópskeho projektu Európsky parlament prichádza k vám. Jeho cieľom je predovšetkým dostať do širokého povedomia prácu a názory Európskeho parlamentu. Po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti majú poslanci Európskeho parlamentu po prvýkrát v agropolitike a jej rozpočte rovnaké slovo ako Rada členských štátov EÚ.

Nitrianske fórum umožnilo europoslancom zo Slovenska, ktorí rozhodujú aj o budúcnosti poľnohospodárskej politiky, stretnúť sa a vypočuť si názory všetkých zainteresovaných aktérov – nielen predstaviteľov vlády, národného parlamentu, ale aj zástupcov celého poľnohospodárskeho sektora.

Hostia sa nevyhýbali dôležitým aspektom reformy z pohľadu Slovenska, ako je napríklad spomenutá výška a tzv. „zastropovanie“ priamych platieb. Hovorilo sa aj o „zazelenaní“ poľnohospodárskej politiky a nových opatreniach, ktoré majú smerovať k environmentálnej udržateľnosti a k zachovaniu životaschopnej vidieckej krajiny.

Podujatie bolo realizované v partnerstve so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre.

Podujatie mediálne podporili Roľnícke noviny a portál EurActiv.sk.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore