Aktuality

Katedra žurnalistiky FiF UK sa prihlásila k Etickému kódexu novinára

Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa 17. októbra 2012 prihlásila k Etickému kódexu novinára, ktorý Slovenský syndikát novinárov schválil na svojom 9. sneme dňa 5. novembra 2010 a účinnosť nadobudol 1. januára 2011.

Katedra žurnalistiky FiF UK je prvé, najstaršie a najprestížnejšie vedecko – pedagogické pracovisko na Slovensku, ktoré pripravuje študentov na prácu printových, rozhlasových, televíznych i internetových žurnalistov, pracovníkov tlačových oborov, hovorcov i PR odborníkov orgánov štátnej správy i súkromnej sféry, ale aj pedagógov, manažérov, spisovateľov či básnikov, a ktoré v tomto roku oslavuje 60. výročie svojho vzniku. Považujeme za našu povinnosť pestovať v našich študentoch okrem teoretických vedomostí a praktických zručností aj úctu a rešpekt k morálnym hodnotám a etickým normám.

K Etickému kódexu novinára sa doposiaľ prihlásilo jedenásť organizácií, s Katedrou žurnalistiky FIF UK je ich dvanásť.

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore