Aktuality

Umenie pýtať sa – ako robiť rozhovory?

Po dvojtýždňovej prestávke Dom novinárov opäť hostil jednu z diskusií OFF RECORD. O tom, ako sa robia rozhovory hovorili dvaja „rozhlasáci“ – Eva Sládková a Michal Tvarožek.

Hostia len potvrdili starú známu poučku: Nezanedbať prípravu a zistiť si o hosťovi čo najviac informácií. Michal Tvarožek prezradil, že on chce získať iné informácie o svojom hosťovi, ako je bežné. Také, ktoré sa v žiadnom inom rozhovore nedozvie. Odporučil zájsť s respondentom pred nahrávaním na kávu, porozprávať sa s ním o bežných veciach a „otvoriť“ si ho.

Eva Sládková zastupovala publicistickú reláciu, kde niekedy ide viac o témy, ako o ľudí samotných. Avšak jej rada znela rovnako: „Príprava je mimoriadne dôležitá.“ Ako prezradila publiku, jej sa káva s hosťom viackrát nevyplatila, pretože hosť jej všetko povedal do očí a potom nemal pocit, že na mikrofón to treba zopakovať. Uznala však, že to záleží od hosťa k hosťovi.

Hostia tiež prezradili, či si otázky vopred píšu, dodržujú scenár, alebo či si len poznačia okruhy a improvizujú. Spomínali, ako sa technika a atmosféra v obrátenej pyramíde menila počas rokov. Poradili, čo robiť, keď respondent nie je veľmi zhovorčivý, alebo keď je až príliš a snaží sa prevziať vedenie. Ich rozprávanie bolo plné zaujímavých a vtipných príbehov z praxe. Eva Sládková zdôraznila, aké dôležité je samovzdelávanie a odporučila veľa čítať, aby budúci novinári získali bohatú slovnú zásobu.

Eva Sládková vyštudovala históriu a slovenský jazyk na Univerzite Komenského. V rozhlase pracuje už 15 rokov, pravidelne moderuje publicistickú reláciu K veci.

Michal Tvarožek je v rozhlase od roku 1968 a je jeden zo spoluzakladateľov Rádiožurnálu. Moderuje reláciu Vec Verejná, kde robí profilové rozhovory s viac i menej známymi osobnosťami. Vyštudoval právo, na žurnalistiku ho nevzali.

Lucia Vitteková

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore