Tlačové správy

Motivačné aktivity s detským čitateľom

Knižnica pre mládež mesta Košice (KMMK) v spolupráci s mestom Košice, Stanislavom Vidovičom, veľvyslancom Slovinskej republiky na Slovensku, Poľským inštitútom, Bratislava a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR pripravila pre knihovníkov a pedagogických pracovníkov Slovenska medzinárodný odborný seminár: „Motivačné aktivity s detským čitateľom 2“- Ako zaujať násťročných…, ktorý bude prebiehať v  Knižnici pre mládež mesta Košice na Tajovského 9 v Košiciach v dňoch 22.11 a 23.11.2012.

Programová štruktúra semináru je primárne zameraná na problémy čítania a nečítania v  staršom školskom veku a stredoškolákov, jej kvalitu podčiarkujú odborné príspevky prof. PhDr. Zuzany Stanislavovovej, CSc. (Prešovská univerzita, Prešov), Mgr.Tibora Hujdiča (Detské kníhkupectvo pána Mrkvu), ako aj zahraničných hostí  z Maďarska (Ignácz Lászlóné Mónika – Mestská knižnica Móricza Zsigmonda, Nyiregyháza), Slovinska (Veronika Vurnik Škrabec – Mestská knižnica, Ljubljana) a Poľska (Andrzej Ociepa – riaditeľ Mestskej verejnej knižnice, Wroclaw).

Odborným garantom projektu je Mgr. Gabriela Futová, ústredná metodička pre prácu s deťmi a mládežou Slovenskej národnej knižnice v Martine.

Iveta Hurná, riaditeľka KMMK: „Cieľom seminára je poskytnúť priestor pre odborné stretnutie najmä detských knihovníkov, ale aj pedagógov. Pozvali sme ako lektorov, tak aj zahraničných knihovníkov, ktorí pracujú v podobnom type knižníc, ako je tá naša. teda so zameraním na deti a mládež. Očakávame okrem zaujímavých prednášok a prezentácií aj vzájomnú výmenu skúseností a spoločné hľadanie krokov a ciest, ako pomôcť našim tínedžerom na ceste ku knihe  a čítaniu. “

PROGRAM ODBORNÉHO SEMINÁRA:

22. november 2012 (štvrtok)

10.00 – Problém: čítanie tínedžerov – prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc., Prešovská univerzita v Prešove

11.30 – Dobrá kniha je poklad, zlá kniha duch mučiaci – Mgr. Tibor Hujdič, Detské kníhkupectvo pána Mrkvu

13.00 – prestávka na obed

14.30 – Kultúrne vzdelávanie detí a mládeže – Andrzej Ociepa, riaditeľ Mestskej verejnej knižnice, Wroclaw, Poľsko

16.00 – predpokladané ukončenie prednášok

17.00 – voľná diskusia a výmena skúseností účastníkov medzinárodného odborného seminára

23. november 2012 (piatok)

8.30 – Jeseň v piesni – vzorové podujatie Mestskej knižnice Móricza Zsigmonda, Nyiregyháza, v knižnici na ul. Dávida Feju 5 (v maďarskom jazyku)

10.00 – Moja obľúbená knižka – Veronika Vurnik Škrabec, Mestská knižnica, Ljubljana, Slovinsko

11.30 – Rôzne formy práce s nadanými mladými čitateľmi – Ignácz Lászlóné Mónika, Mestská knižnica Móricza Zsigmonda, Nyiregyháza, Maďarsko

13.00 – predpokladané ukončenie prednášok

 

 

Komentáre

komentárov

1 Comment

1 Comment

  1. AyoOp

    24. decembra 2012 at 18:20

    Wow.. she sounds bioaplr. Well she can’t do anything you don’t allow her to do so there is no real issue concerning the taxes. Just go ahead and have your taxes done with your kids on them. When she calls tell the money grubbing hag to go to hell she wont get anything ever again from you and if she continues to harass you that you will file charges against her.Here’s something to bare in mind. Anytime someone takes you to court you need to always have documented proof supporting your side. If you have caller ID on your phone and know its her calling before the conversation starts tell her you recording the conversation. This may even detour her from even calling you BUT the clincher here is you need proof you went to the police to file harrassment charges. This shows you took the correct legal steps to stop her messing with you.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore