Aktuality

Zo slávnostnej imatrikulácie študentov AM

Magnificenicie, honorability aj spektability sú pripravené… Zľava: doc. Ing. Peter Nižňanský, PhD., prorektor AM; doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD., rektor AM; doc. PhDr. Martin Šmatlák, vedúci Katedry marketingovej komunikácie; Mgr. Roman Lipták z Katedry marketingovej komunikácie.

Príhovor rektora AM, doc. Mgr. Eduarda Chmelára, PhD.

Sľub študentov predniesla podpredsedníčka Akademického senátu AM, Kristína Tašká.

Osvedčenia o imatrikulácii odovzdáva prorektor AM, doc. Ing. Peter Nižňanský, PhD.

Príhovor riaditeľa Akadémie médií, PhDr. Jána Füle.

Príhovor poverenej predsedníčky Slovenského syndikátu novinárov, JUDr. Tamary Valkovej.

Každý prispel svojou troškou – predseda Akademického senátu AM, PhDr. Zdenko Cho za kamerou…

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore