Prehľad udalostí

Prehľad udalostí 7. týždeň 2013

Prehľad tlač. podujatí na: 7. Týždeň (11.2. 2013)  

PONDELOK                    Mesto Košice

11. februára         MMK, Trieda SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“ – veľká zasadačka

8:00                                XV. rokovanie Mestského zastupiteľstva

___________________________________________________________________________

 

ŠTVRTOK                     Communication House, s.r.o.

14. februára                     RO SSN, Szakkayho 1, Košice – zasad. na 3. posch.           

10:00          Témy TB:

                                 Zatancuje 2013 ľudí karičku na Hlavnej ulici v Košiciach?

Tancujúce mesto štartuje s výučbou karičky na stredných školách

                                 Hostia TB:

Katarína Eva Čániová – riaditeľka Communication House

Katarína Jantošovičová – koordinátorka Tancujúceho mesta

Vladimír Urban – umelecký vedúci a choreograf FS Železiar, riaditeľ Domu ľudového tanca a odborný garant podujatia

Martin Buršák – riaditeľ Syráreň Bel Slovensko, výrobca karičky zapojený do projektu

Zdenka Geregová – Gymnázium Opatovská, zapojené do projektu

___________________________________________________________________________

INÉ

BOŽIE  SVETLO  V  TEMNOTÁCH  PARAGUAJA

Utorok 12. februára 2013, o 16:00 hod., Hornozemplínska knižnica, Vranov nad Topľou – prezentácia knihy regionálneho autora Karola Dučáka: „Božie svetlo v temnotách Paraguaja“ /Jezuitský štát 1609 – 1768/.

(Podrobnosti v TS a na pozvánke)

– – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

DRUHÝ  DYCH  A  KLADIVO  NA  ČARODEJNICE

Nedeľa 17. februára 2013, od 14:30 do 17:00 hod., výstavné priestory Dvorana na prízemí Kaštieľa, Trebišov – tvorivá dielňa S. Košarovej s názvom „Druhý dych“. Sprievodným podujatím bude Múzejný kinematograf – „Kladivo na čarodějnice“ – jeden z najznámejších filmov režiséra  Otakara Vávru, ktorý premietnu v zrkadlovej sieni trebišovského Kaštieľa.

(Viac v TS a na pozvánkach)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

OZNAM – ČLENSKÉ  SSN

Podľa rozhodnutia Kolégia predsedu SSN bolo k 1. januáru 2013 zrušené členstvo neplatiacim členom, preto boli vyradení aj z adresára RO SSN Košice, podľa ktorého posielame pravidelné informácie, tlačové správy a pod. Zrušené členstvo sa dá obnoviť po zaplatení členského poplatku za rok 2012.

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2013. Výška členského príspevku sa nemení (podrobnosti na www.ssn.sk), platbu  môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice, číslo účtu 0442204115/0900, variabilný symbol 664 v Slovenskej sporiteľni. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno, pri platbe poštovou poukážkou svoje meno napíšte do časti Správa pre adresáta

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore