Tlačové správy

Prachové častice PM a sadze okolo nás – nebezpečnejší zabijak ako si lekári doteraz mysleli

Vyčínajú aj na Slovensku, dokedy?

CEPTA, Bratislava, 12.2.2013

Situácia s (ne)kvalitou ovzdušia v Slovenskej republike je stále alarmujúca, systematicky sa neriešila od roku 2004, nášho vstupu do EÚ, v ktorej platia limity. Tieto limity sú v SR každoročne prekračované, pre PM (prachové častice) na viac ako 1/3 monitorovacích staníc. Najhoršie výsledky sú spomedzi väčších miest najmä v Bratislave, B.Bystrici, Žiline, Košiciach, Trenčíne či Ružomberku.

Prečo sú prachové častice také nebezpečné? Vysvetľuje MUDr. Miroslav Šuta (Centrum pro životní prostředí a zdraví) z Čiech: „Podle aktuální zprávy WHO Europe dlouhodobé vystavení jemným prachovým částicím (PM2,5) může vyvolat aterosklerózu, respirační onemocnění a nepříznivě ovlivňovat výsledy těhotenství. Dále naznačuje možnou souvislost s poruchami vývoje nervového systému, s poruchami kognitivních funkcí a s cukrovkou. Posiluje také příčinnou souvislost mezi znečištěním PM2.5 a úmrtím z respiračních a kardiovaskulárních příčin.“

Včera, dňa 11.2.2013 sme s dánskym expertom Dr. Kare Press-Kristensenom (senior advisor – Danish Ecocouncil) vykonali merania prachových častíc v hlavnom meste SR, v Bratislave na štyroch miestach, výsledky sú zarážajúce, K.P-Kristensen: “Som šokovaný. Ovzdušie na zastávke Račianske mýto ako aj na Autobusovej stanici v Bratislave bolo extrémne znečistené. Aj na cestách s podstatne nižšou premávkou ako v Kodani, je tu ovzdušie oveľa viac znečistené.”

 Dr. Axel Friedrich (DUH, Nemecko) na to reaguje: „Znečistenie ovzdušia je dnes hlavným činiteľom ohrozujúcim ľudské zdravie a klímu. Riešenia na tento problém poznáme. Príkladom môže byť Berlín, ktorý dokazuje, že účinné opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia nie je až tak ťažké zavádzať do praxe“. K riešeniam Dr. K.P-Kritensen z Dánska dodáva: „Na zníženie znečistenia je potrebné rozvíjať cyklodoravu a nízkoemisné zóny. Filtre na sadze a prachové častice majú byť na autách, autobusoch,… – nie v pľúcach ľudí. Toto ráno v Kodani cestovalo približne 30% ľudí do práce na bicykli. Bratislava môže po vytvorení podmienok dosiahnuť to isté, bude mať tak čistejší vzduch, zdravších obyvateľov a podstatne efektívnejšie využívať limitovaný priestor, ktorý má k dispozícii.“

V rovnaký deň, 11.2.2013 schválila vláda SR dokument, ktorý ma riešiť problematiku prachových častíc: Stratégia pre redukciu PM10. Dr. Daniel Lešinský z oz CEPTA hodnotí: „Je to dôležitý dokument, a vítame jeho prijatie. Je to prvý krok, ale zatiaľ iba na papieri. Nás budú zaujímať merateľné ciele, dátumy, konkrétne opatrenia v praxi, legislatíve zmeny a v neposlednom rade financovanie, vrátane EÚ fondov 2014-2020. Iba výsledky nás môžu oslobodiť od platenia vysokých pokút EÚ za nedodržiavanie limitov a iba výsledky ochránia zdravie väčšiny nás, obyvateľov SR zaťažených znečisteným ovzduším.“

Viac informácii o dopadoch znečisteného ovzdušia na zdravie ľudí. O situácii v SR, Bratislave ale i v iných mestách Európy a predovšetkým o riešeniach je možné sa dozvedieť na konferencii: „Čisté ovzdušie v európskych mestách“, ktorú organizuje oz CEPTA v spolupráci s MŽP SR, UMS a s podporou kampane Klíma bez sadzí ako aj projektu LIFE+ Clean Air v dňoch 12.–13.02.2013 v Bratislave (hotel Barónka, Mudrochova 2).

Kontakt: Ing. Daniel Lešinský,PhD. (CEPTA), lesinsky@changenet.sk; +421 905581076

CEPTA – Centrum pre trvaloudržatetľné alternatívy (www.cepta.sk), občianske združenie

MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia SR (http://www.minzp.sk/)

WHO – Svetová zdravotnícka organizácia (http://www.who.sk/)

PM10 – prachové častice (particle matter) menšie ako 10um

PM2,5 – prachové častice (particle matter) menšie ako 2,5um

Ultra fine particles – ultra jemné prachové častice menšie ako 1 um

UMS – Únia miest Slovenska

 Zdroje:

1. Znečistenie ovzdušia: WHO doporučuje sprísniť európsku politiku ochrany ovzdušia:

http://www.euro.who.int/en/what-we-publish/information-for-the-media/sections/latest-press-releases/newly-found-health-effects-of-air-pollution-call-for-stronger-european-union-air-policies

2. zrhnutie v češtine (MuDr. Šuta):

http://suta.blog.respekt.ihned.cz/c1-59231710-znecisteni-ovzdusi-who-doporucuje-zprisnit-evropskou-politiku-ochrany-ovzdusi

 3. Vplyv na vývin plodu a hmotnosť dieťaťa pri pôrode ak je tehotná matka exponovaná PM2,5; PM10

Environmental Health Perspectives (EHP): http://ehp.niehs.nih.gov/2013/02/1205575/

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore