Prehľad udalostí

Prehľad udalostí 8. týždeň 2013

Prehľad  tlač. podujatí na: 8. týždeň  – 15.2. 2013

 

PONDELOK                    Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013

18. februára         Kaviareň Smelly cat, Zvonárska 6, Košice

13:00                                Téma TB:

One day jazz festivasl po prvý krát v Košiciach
                                 Hostia TB:

Martin Valihora – organizátor
Vladimír Beskid – umelecký riaditeľ Košice 2013, n. o.

___________________________________________________________________________

INÉ

 

PONDELOK                    Dopravný podnik mesta Košice, a.s. (DPMK)

18. februára         DPMK, Bardejovská 6, Košice – vrátnica (od 11:00)

11:30                                Téma TB:

                                Voľný internet a on-line spravodajstvo v MHD

                                Hostia TB:

Ing. Juraj Hrehorčák – generálny riaditeľ DPMK, a.s.
PhDr. Michaela Karaffová – vedúca referátu marketingu, reklamy a PR
Ivan Šimonič – výkonný riaditeľ spoločnosti See & Go, s.r.o.

– – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

STRETNUTIE  S  UMENÍM  POČAS  PRÁZDNIN

Od utorka 19.2.2013 budú každý deň počas jarných prázdnin otvorené tvorivé dielne v Múzeu Vojtecha Löfflera – od 10:00 do 12:00 hod. tvorivé dielne zamerané na deti predškolského veku a deti navštevujúce 1.stupeň základných škôl,  od 13:00 do 15:00 hod. program pre deti navštevujúce 2.stupeň základných škôl a stredoškolákov, od 15:00 do 18:00 hod. program pre starších, dospelých a dôchodcov – rôzne postupy, maliarske techniky, pričom vytvorené obrazy budú vystavené v priestoroch átria múzea.

(Podrobný program v pozvánke)

– – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

PRÁZDNINY  V  KOŠICKEJ  ZOO 

Košická ZOO pripravila pre deti z východného Slovenska atraktívny program.  Každý deň počas troch hodín sa im budú venovať odborníci zo sveta zoológie.  Okrem obľúbeného komentovaného kŕmenia tuleňov denne o 11:00 hod.  to budú v pondelok a v piatok ukážky enrichmentu vo výbehu  levíc a prechádzka areálom ZOO s ponym shetlandským.  Deti si môžu vybrať návštevu rôznych chovných zariadení – pavilón hydiny a malých šeliem, chovné zariadenie s ťavami dvojhrbými.  Na milovníkov koní čaká rozprávanie o reintrodukcii koňa Przewalského, na ktorej sa podieľa aj košická ZOO.  Školáci sa dozvedia aj o Elektre a Mii – dvoch rysíčatách, ktoré sa narodili prvý raz v histórii tejto  ZOO.  V každodennej ponuke  sú tiež tvorivé dielne, súťaže o ceny, adrenalínové stretnutie s veľhadom kráľovským.  Program sa začína každý deň o 10:30 hod. už pri vstupnej bráne ZOO.

OZNAM – ČLENSKÉ  SSN

Podľa rozhodnutia Kolégia predsedu SSN bolo k 1. januáru 2013 zrušené členstvo neplatiacim členom, preto boli vyradení aj z adresára RO SSN Košice, podľa ktorého posielame pravidelné informácie, tlačové správy a pod. Zrušené členstvo sa dá obnoviť po zaplatení členského poplatku za rok 2012.

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, 1.posch.) môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2013. Výška členského príspevku sa nemení (podrobnosti na www.ssn.sk), platbu  môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice, číslo účtu 0442204115/0900, variabilný symbol 664 v Slovenskej sporiteľni. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno, pri platbe poštovou poukážkou svoje meno napíšte do časti Správa pre adresáta

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore