Správy SSN

11. snem Slovenského syndikátu novinárov

Predstavenstvo

Slovenského syndikátu novinárov

na svojom zasadnutí 19. februára 2013

prerokovalo návrh kolégia a v zmysle Stanov SSN

z v o l á v a

11. snem

Slovenského syndikátu novinárov

na 9. novembra 2013 (sobota)


11. snem SSN

prerokuje

■ plnenie uznesení 9. snemu z 5. 11. 2010 a  10. snemu z 27. 5. 2011, plnenie Programu SSN na roky 2010 – 2013

■ činnosť SSN po 9. a 10. sneme

■ hospodárenie SSN po 9. a 10. sneme

p r i j m e

■ nové stanovy Slovenského syndikátu novinárov

z v o l í

■ orgány SSN: predsedu SSN, členov Predstavenstva SSN, členov Kontrolnej rady SSN,

Predstavenstvo stanoví volebný kľúč na voľbu delegátov snemu podľa počtu členov evidovaných k 30. 6. 2013.

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore