Tlačové správy

Primátor Raši: „Vyriešili sme dlhoročný problém, ktorý trápil sídlisko Ťahanovce“

Mesto Košice dáva dnes odstrániť zdevastovanú stavbu bývalých potravín Lagúna v košickej mestskej časti Ťahanovce. Vyhorená budova už roky špatí nielen samotnú Čínsku ulicu, ale celú mestskú časť.

zdroj: www.tahanovce.sk/mutah

zdroj: www.tahanovce.sk/mutah

 

Odstránenie budovy bol zdĺhavý proces z dôvodu majetkovoprávnych vzťahov. Stavebným úradom mesta Košice bolo v minulosti vydané rozhodnutie o odstránení požiarom poškodenej stavby – predajného stánku Lagúna na Čínskej ulici v Košiciach. Keďže si vlastník stavby po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia v stanovenej lehote dobrovoľne nesplnil uloženú povinnosť, bolo toto rozhodnutie postúpené exekútorovi za účelom vymoženia nepeňažného plnenia. Mesto Košice bolo následne exekútorom oprávnené vykonať odstránenie stavby. Vzhľadom na   havarijný stav pri ktorom, podľa znaleckého posudku hrozilo zrútenie stavby, pristúpilo mesto k jej odstráneniu, ktoré na základe žiadosti primátora Richarda Rašiho sponzorsky zabezpečí spoločnosť Kosit a.s.

Veľkú iniciatívu pri riešení tohto problému vyvinul miestny poslanec Miloš Ihnát. Som rád, že sa nám spoločne dnes podarí odstrániť nefunkčnú a nebezpečnú stavbu, ktorú už roky využívali len bezdomovci a rôzni asociáli,“ povedal primátor Richard Raši. Mesto Košice tak vyrieši roky ťahajúci sa  problém, ktorý znepríjemňoval život obyvateľom sídliska Ťahanovce.

KONTAKT:

Referát styku s verejnosťou a médiami, Magistrát mesta Košice

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore