Prehľad udalostí

Prehľad podujatí na 13. týždeň – 22. 3. 2013

SOBOTA Košice 2013, n. o.

23. marca Múzeum Vojtecha Löfflera, 1. poschodie,  Alžbetina 20, Košice

17:30

Téma brífingu: Jakubiskove dni

Hostia brífingu:

 •   Juraj Jakubisko – režisér
 •   Vladimír Beskid – umelecký riaditeľ n. o. Košice 2013, kurátor výstavy

Viac informácií o festivale Jakubiskove dni na adrese:

http://www.kosice2013.sk/program/jakubiskove-dni/

Vernisáž výtvarných diel Juraja Jakubiska bude pred brífingom na prízemí Múzea Vojtecha Löfflera o 17:00 hod. Slávnostné otvorenie festivalu Jakubiskove dni a premietanie filmu Bathory za prítomnosti Juraja Jakubiska bude v nedeľu 24. marca 2013 o 18:00 hod. Ster century cinemas, OC Galéria. Prednáška Juraja Jakubiska o Budúcnosti filmárskeho umenia bude v pondelok 25. marca o 10:30 hod. v  Aule Maxima Technickej univerzity v Košiciach. Prednáška o Jurajovi Jakubiskovi od prof. Petra Michaloviča z Bratislavy, autora Jakubiskovej biografie, bude vo štvrtok 28. marca 10:30 hod. v Aule Maxima Technickej univerzity v Košiciach.

___________________________________________________________________________

STREDA                   Košice IT Valley

27. marca                   DoubleTree by Hilton, Hlavná 1, Košice

08:30

Témy TB (pri príležitosti konania odbornej konferencie „Quo Vadis IKT?“):

 1. Košice IT Valley získalo European Cluster Excellence Initiative Bronze Label Certificate
 2. Klaster a jeho ciele – komunikačná platforma, vytváranie prepojení medzi členmi, spolupráca
 3. Vízia IT Valley 2020 – ďalší rozvoj IKT v regióne, vznik nových pracovných  príležitostí                           

Hostia TB:

 • Zdenko Trebuľa – predseda  Košického samosprávneho kraja
 • Juraj Sabaka – prezident IT Asociácie Slovenska
 • Jozef Ondáš – výkonný riaditeľ Košice IT Valley
 • Marek Antal – Ness KDC, s.r.o.
 • Marián Zorkovský – Siemens s.r.o.
 • Martin Džbor – T-Systems Slovakia s.r.o.

TB je súčasťou projektu „Tvorba komunikačnej platformy medzi IT priemyslom, verejnou správou a vzdelávacími inštitúciami v regióne s dôrazom na inovačné trendy“, financovaným z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

___________________________________________________________________________

STREDA                   Košický samosprávny kraj

27. marca                   Reduta – Mestské kultúrne centrum – Koncertná sála, Spišská Nová Ves

11:30                          Oslavy Dňa učiteľov v Košickom samosprávnom kraji

Pri príležitosti Dňa učiteľov predseda KSK Zdenko Trebuľa ocení 11 riaditeľov a 33 pedagógov zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

___________________________________________________________________________

INÉ

KONCERT  JORDIHO  SAVALLA

Piatok 22. marca 2013 o 20:00 hod., Dóm sv. Alžbety, Košice – výnimočný koncert jednej z najväčších osobností hudobného sveta Jordi Savalla s orchestrom Le Concert des Nations. V zrekonštruovanej gotickej katedrále, ktorá je jedným z investičných projektov Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013, predvedú koncertní majstri jedno z najskvostnejších diel Josepha Haydna Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži.

(Podrobnosti v TS)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – –

MILAN  SLÁDEK: KRÍŽOVÁ  CESTA

Pantomimické predstavenie slávneho míma Milana Sládka na tému Krížovej cesty Ježiša Krista je skvelým doplnením atmosféry a prežívania pôstneho obdobia. Krížová cesta je unikátnym dielom, v ktorom je sugestívnym spôsobom zobrazené. každé zo štrnástich zastavení, ktoré vypovedajú o posledných chvíľach Ježiša Krista.

22.3. 2013 o 19:00 – Katedrála sv. Mikuláša, Prešov

23.3. 2013 o 19:30 – Dóm sv. Alžbety, Košice
Viac o podujatí:

http://www.kosice2013.sk/program/milan-sladek-krizova-cesta/

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

CYKLISTICKÉ  PRETEKY  KOŠICE-MIŠKOLC

Sobota 23. marca 2013 o 11:00 hod., Hlavná 115, Košice – Medzinárodné cyklistické preteky Košice-Miškolc, ktoré odštartuje primátor mesta Košice Richard Raši. Do súťaže sa nominovalo 17 družstiev, ktoré súťažia vo farbách 10 národov. Predpokladaný príchod pretekárov do cieľa v Miškolci je okolo 14:00 hod., kde súťažiacich privíta primátor mesta Miskolc Ákos Kriza. Hlavným organizátorom podujatia je Cyklistické združenie  2000 Miškolc. Za Košice je spoluorganizátorom Klub priateľov športu.

_________________________________________________________________________ 

OZNAMY

NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ   VSL.  REGIÓNU

Regionálna organizácia SSN Košice (RO SSN) v spolupráci s Literárnym fondom (LITFOND) – sekciou pre žurnalistiku a novinársku fotografiu vyhlasujú už 18. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2012. Každý autor môže poslať do súťaže najviac 3 príspevky (vo všetkých kategóriách spolu) alebo ukážky z jedného tematického seriálu uverejnené v tlači, na internete alebo odvysielané v elektronických médiách v termíne od 1. januára do 31. decembra 2012. Súťaž je vypísaná pre 4 kategórie: spravodajské, analytické a beletristické žánre a  novinársku fotografiu. Vyhlasovateľ súťaže ocení prémiou prácu, ktorá verne a originálne odzrkadlí obraz života obyvateľov východoslovenského regiónu. Príspevky budú hodnotené na odbornom záverečnom seminári, ktorý sa uskutoční na prelome mája – júna v Košiciach.

Prihláška a Štatút na http://www.ssn.sk/category/regiony/kosice/.

– – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  SSN

Pripomíname, že do konca marca 2013 môžete v kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, 1.posch.) každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2013 – po 1. apríli 2013 bude členský príspevok vyšší o 5,- eur. (viac na www.ssn.sk). Platbu  môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice – 0442204115/0900, variabilný symbol 664 v Slovenskej sporiteľni. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno, pri platbe poštovou poukážkou svoje meno napíšte do časti Správa pre adresáta.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore