Prehľad udalostí

Prehľad podujatí na 14. týždeň – 28. 3. 2013

Cez RO SSN Košice nie je na 14. kalendárny týždeň nahlásená žiadna tlačová beseda.

___________________________________________________________________________

INÉ

TAJOMSTVÁ  KOVÁČSKEJ  ULICE

Sobota 6. apríla a nedeľa 7. apríla 2013 – Potulky mestom Košice na tému: „Tajomstvá Kováčskej  ulice“. Stanica konských dostavníkov, hasičská stanica, Vysoká škola technická… – tieto i mnohé ďalšie zaujímavosti sa nachádzali na Kováčskej ulici. Vstúpime do unikátnej galérie maliara, ktorý kreslil oboma rukami naraz, na Právnickú fakultu, aj do budovy gymnázia. Uvidíte indickú reštauráciu, rozprávku na stene, boha Merkúra, starobylú remeselnícku dielňu a plynové lampy. S M. Kolcunom v tradičných sobotňajších časoch o 10:30, 12:00, 14:00, 15:30, 17:00 (po slovensky a o 11:00 po slovensky a 16:00 po maďarsky so Z. Balassom. V nedeľu (7. apríla) sprevádza M. Kolcun o 12:00, 14:00, 15:30 a 17:00 po slovensky. B. Czimová začína svoje turnusy v nedeľu o 13:00 a 14:30 po slovensky a 16:00 po maďarsky. Začiatok pred Štátnou vedeckou knižnicou.

(V prílohe zvukové avízo)

___________________________________________________________________________

OZNAM

BLÍŽI  SA  UZÁVIERKA  NOVINÁRSKEJ  SÚŤAŽE   VSL.  REGIÓNU

Regionálna organizácia SSN Košice (RO SSN) v spolupráci s Literárnym fondom (LITFOND) – sekciou pre žurnalistiku a novinársku fotografiu vyhlasujú už 18. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2012. Každý autor môže do 16. apríla 2013 poslať najviac 3 príspevky (vo všetkých kategóriách spolu) alebo ukážky z jedného tematického seriálu uverejnené v tlači, na internete alebo odvysielané v elektronických médiách v termíne od 1. januára do 31. decembra 2012. Súťaž je vypísaná pre 4 kategórie: spravodajské, analytické, beletristické žánre a  novinársku fotografiu. Príspevky budú hodnotené na odbornom záverečnom seminári, ktorý sa uskutoční na prelome mája – júna v Košiciach.

Prihláška a Štatút na http://www.ssn.sk/category/regiony/kosice/.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore