Tlačové správy

Ocenili knihu pre nevidiacich „Slovensko a UNESCO“

„Mimoriadne ocenenie za netradičné zhmotnenie obrazovej a textovej časti v knihe pre zrakovo postihnutých v kategórii Knihy – Knihy o Slovensku udeľuje porota knihe Slovensko a UNESCO a jej prihlasovateľovi – Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči“ – tak znie text na diplome, ktorý z rúk organizátorov prevzala 9. apríla 2013 v Banskej Bystrici Gabriela Rerková, šéfredaktorka redakcie SKN.

Pri jeho udeľovaní odzneli z úst porotcov slová obdivu a uznania za obsahové, vizuálne a 3D-stvárnenie knihy, ktorej tvorcami sú Ľubica Pinčíková, Gabriela Rerková, Matúš Vacula.

Súťaž o najkrajšiu knihu a najkrajší kalendár organizuje Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov a Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici. Kalendáre majú za sebou už 21 ročníkov a knihy šesť. Spolu s ďalšími ocenenými knihami, kalendármi a propagačnými materiálmi budú putovať po rôznych mestách Slovenska.

Levočská SKN sa v doterajšej histórii týchto súťaží zúčastnila niekoľkokrát, vždy iba s kalendármi – stolovými a nástennými reliéfnymi. Tohto roku sa po prvýkrát prezentovala knihou – o to viac teší úspešný výsledok.

Kontakt:

Gabriela Rerková, 0903 6064253

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore