Tlačové správy

DNI ADVOKÁCIE 2013

Ocenenie advokátov za celoživotný prínos advokácii

Pri príležitosti osláv 23. výročia prijatia zákona o slobodnej advokácii ocení Slovenská advokátska komora 10 osobností advokácie za celoživotný prínos advokácii.

Tradíciu oceniť starších kolegov advokátov, ktorí prispeli k dobrému menu a rozvoju advokácie na Slovenku, založila SAK  pred dvoma rokmi. Doteraz ocenila 20 renomovaných advokátov zo svojich radov. Tento rok k nim pribudne ďalších 10, ktorí pre mladších kolegov predstavujú vzor hodnotného profesijného, ako aj osobného života.

Predseda SAK Ľubomír Hrežďovič je rád, že na Slovensku sa založila a ujala tradícia ocenenia prínosu práce advokátov, ktoré zároveň slúži aj ako motivácia pre mladšiu generáciu. „Advokáti o svojej práci hovoriť nesmú, jedine sa pochváliť skvele odvedenou robotou. Dobre vykonaná práca a uznanie klientov spokojných so službami, je to najcennejšie čo advokát môže dostať,“ skonštatoval JUDr. Hrežďovič.

Slovenská advokátska komora ocení svojich kolegov počas osláv Dňa advokácie 2013 na slávnostnom galavečeri, ktorý sa uskutoční v Košiciach, dňa 12. apríla 2013.

 Ocenení advokáti za rok 2013:

JUDr.  Eva BUŠOVÁ (Bratislava), JUDr. Ján ČARNOGURSKÝ st. (Bratislava), JUDr. Viera FERČÁKOVÁ (Košice), JUDr. Alexander FUCHS (Košice), JUDr. Štefan HEGEDÜŠ (Bratislava), JUDr. Ján KLIMEK (Prešov), JUDr. Dušan KRIVSKÝ (Skalica), JUDr. Ladislav NYITRAY (Rimavská Sobota), JUDr. Martin OKÁLY (Spišská Nová Ves), JUDr. Alexander ŠKRINÁR, CSc. (Bratislava). 

O Slovenskej advokátskej komore

Slovenská advokátska komora je nezávislá samosprávna stavovská organizácia združujúca viac ako 5 300 advokátov a 2 200 advokátskych koncipientov. Úlohy advokácie plnia advokáti najmä tým, že obhajujú občanov v trestnom konaní, zastupujú občanov a právnické osoby pred súdmi, štátnymi orgánmi a inými subjektmi, spisujú listiny, poskytujú právne rady a spracúvajú právne rozbory. Do výlučnej kompetencie Slovenskej advokátskej komory patrí disciplinárna právomoc, ktorou vykonáva dozor nad výkonom advokátskeho povolania.

Kontakt: 

PhDr. Nadežda Ondrišová, riaditeľka publikačného a mediálneho odboru SAK,

tel: 02/5296 12 36 , mobil: 0903 600 805, mail: ondrisova@sak.sk,

Devon Communication, mobil: 0918 695 481, mail: office@devoncommunication.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore