Tlačové správy

Radovan Čerevka: Expowarland

Skupina prác Expowarland skúma vzťah medzi vizuálnou a obsahovou stránkou mediálneho spravodajstva, napätím medzi znakom a označovaným, medzi udalosťou a jej mediálnym obrazom a ich (ne)možný stret. Paradoxom dnešného spravodajského priemyslu je produkcia pretlaku informácií a zvyšujúcej sa apatie zároveň. Hranica medzi spravodajstvom a zábavným priemyslom sa čoraz viac stáva nejednoznačným teritóriom. V tejto situácií sa prostriedkom pre laboratórne oživenie vzdialenej reality, na základe dostupných informácií môže stať aj modelová situácia v určitej mierke. Obrazy prevzaté z médií (infogramy, texty, fotografie a videá z You Tube sú následne zahrnuté do novej opticko-vizuálnej prezentácie.

Vernisáž výstavy: 16. apríla 2013 o 17:00 hod. Múzeum Vojtecha Löfflera, Alžbetina 20,  Košice

Trvanie výstavy:  8. máj 2013

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore