Správy SSN

Prijímacie pohovory na Akadémiu médií už 13. júna 2013!

Vážení uchádzači o štúdium,

prijímacie pohovory na všetky tri  bakalárske študijné programy (Mediálna komunikácia, Marketingová  komunikácia a Manažment médií) budú 13. júna 2013 od 9, 30 h. v budove  Domu novinárov na Župnom námestí 7 v Bratislave, ktorá je zároveň sídlom  Akadémie médií. Podmienkou pre absolvovanie skúšky je odoslanie  prihlášky do 6. júna 2013 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky, možné je  aj osobné doručenie) a zaplatenie poplatku 50 euro.

Prezentácia uchádzačov bude vo vestibule budovy od 9, 00 h.do 9, 25 h.

Tam obdržíte všetky dôležité pokyny.

Informácia o prijímacích pohovoroch je uvedená aj na stránke  www.akademiamedii.sk v sekcii Kritériá štúdia. Pre ľahšiu orientáciu –  po úvodnom teste, ktorý sa skladá zo všeobecného prehľadu a talentovej  skúšky, nasleduje ústna časť. Úvodný test je spoločný pre všetky tri  študijné programy, talentová skúška je (z pochopiteľných príčin)  rozdielna. Počas ústnej časti sa budúci študenti budú mať možnosť  porozprávať so svojimi budúcimi pedagógmi a presvedčiť ich, že sú to  oni, ktorí si zaslúžia získať šancu študovať na Akadémii médií.

Veľa šťastia!

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore