Tlačové správy

V Košiciach podpísali Memorandum o spolupráci v oblasti letectva

Dňa 29.5.2013 od 10.00 hod. sa v priestoroch Slovenského technického múzea na Hlavnej 88 v Košiciach uskutočnilo slávnostné podpísanie Memoranda o porozumení a spolupráci v oblasti letectva a leteckých činností ôsmich subjektov:

 • Letisko Košice
 • Slovenské technické múzeum – Múzeum letectva *
 • Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach *
 • Slovenský národný aeroklub – Letecká škola Bidovce
 • Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach
 • Stredná priemyselná škola dopravná v Košiciach
 • Softvérová spoločnosť PWC Avis, s.r.o.
 • Slovenská letecká agentúra, s.r.o.

* Memorandum podpisujú :

 • za STM – Múzeum letectva, generálny riaditel STM. Realizáciou Memoranda je poverený riaditel STM-ML.
 • za LF  TUKE  rektor TUKE. Realizáciou Memoranda je poverený dekan Leteckej fakulty

Predmet Memoranda

Letectvo má v Košiciach zapustené hlboké, vyše storočné korene. Už od jeho zrodu sa v jeho regióne našlo dosť nadšencov, ktorí sa venovali jeho rozvoju, či už ako piloti alebo leteckí špecialisti. Košice majú bohatú tradíciu aj v leteckom vzdelávaní, výskume, vývoji, skúšobníctve aj znaleckej a expertíznej činnosti.

Preto vznikla iniciatíva vo forme platformy partnerov, ktorej zámerom je nadviazať na predchádzajúcu činnosť leteckých subjektov regiónu, ktoré tu pôsobia, zjednotiť existujúci ľudský potenciál s cieľom zvýšiť záujem mladých ľudí o lietanie, letectvo a štúdium, výskum a vývoj leteckej problematiky. Zúčastnené strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci a podpore všetkých činností podľa aktuálnych potrieb a možností, ktoré by tomu napomohli.

Signatári Memoranda svojim podpisom nechcú len nostalgicky spomínať na zašlú slávu košického letectva, ale majú v prvom rade snahu vyslať jasný signál všetkým potenciálnym investorom, že sú pripravení aktívne rozvíjať extrémne perspektívnu oblasť vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti v leteckej oblasti.

Hlavné oblasti spolupráce partnerov

 • vzájomná propagácia aktivít partnerov v rámci verejných  podujatí
 • podpora aktivít v leteckej oblasti a poskytovanie odbornej pomoci a konzultácií pre získavanie informácii o možnostiach štúdia
 • koordinácia aktivít pre vzájomné využívanie priestorov jednotlivých subjektov v rámci  vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti v leteckej oblasti
 • koordinácia činnosti partnerov s cieľom vytvoriť  profesijné organizácie, akceptovateľné Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva (EASA) a Leteckým úradom Slovenskej republiky
 • poskytovanie vzájomnej výpomoci pri zabezpečovaní činnosti partnerských organizácií podľa ich aktuálnych možností

Kontakty

 • Letisko Košice – http://www.airportkosice.sk
 • Slovenské technické múzeum – Múzeum letectva Košice – http://www.stm-ke.sk
 • Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach – http://web.tuke.sk/lf/
 • Slovenský národný aeroklub – Letecká škola Bidovce – http://www.leteckaskola.sk/-pobocky
 • Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach – http://www.spsske.sk
 • Stredná priemyselná škola dopravná v Košiciach – http://web.fbsd.sk/
 • Softvérová spoločnosť PWC Avis, s.r.o. – http://www.pwcavis.sk/
 • Slovenská letecká agentúra, s.r.o. – http://www.slla.sk/

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore