Tlačové správy

Seniori súťažne vo folklóre

Vo štvrtok 19. septembra 2013 od 10:00 hod.  sa v košickom JUMBO centre  začne  Celoslovenská prehliadka speváckych súborov seniorov. S podporou Ministerstva kultúry SR a Košického samosprávneho kraja je vyhlasovateľom súťaže Ústredie Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS). Organizátor súťaže: Krajská organizácia JDS v Košiciach, spoluorganizátor Kultúrne centrum KSK.

Celoslovenská prehliadka speváckych súborov, speváckych skupín a spevákov sólistov je vrcholným podujatím, na ktorom sa predstavia najúspešnejšie seniorske kolektívy a jednotlivci zo všetkých krajov SR. Jej cieľom je aktivizovať seniorov k permanentnej záujmovej činnosti, zakladať na úrovni ZO JDS spevácke súbory a skupiny, dať priestor existujúcim speváckym kolektívom a sólistom k verejnej prezentácii i konfrontácii svojich kvalít.  Úlohou je rovnako intenzívne podnietiť interpretov a vedúcich kolektívov k stále aktívnejšej činnosti a kvalitnejšiemu prejavu a oboznamovať verejnosť s aktivitami seniorov v oblasti záujmovej činnosti.

Jednota dôchodcov na Slovensku má v jednotlivých krajoch a okresoch takmer 80 000 členov organizovaných v stovkách základných organizácií.  Od januára tohto roku začala pôsobiť už aj okresná organizácia na územi  okresu Trebišov, v ktorom ako  jedinom na Slovensku, doposiaľ JDS nevyvíjala činnosť, ani aktivity.

 Kontakt:

Ján Matúško

predseda KO JDS Košice     0905481716

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore