Košice

Prehľad podujatí 43. týždeň – 18.10.2013

PONDELOK            Košický samosprávny kraj

21. októbra                Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48 – veľká zasadačka

9:00 hod.                    25. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (posledné v aktuálnom funkčnom období)

Z programu: Informatívna správa o ukončení projektu BICY, Zhodnotenie 10.ročej činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja, Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v KSK, Informácia o realizácii projektu EHMK, Informácia o výsledku preverenia podnetov na OA Polárna KE a SOŠ drevárskej SNV,  Majetkové veci, Zhodnotenie činnosti za uplynulé obdobie.

 Program a materiály na: http://zastupitelstvo.vucke.sk/Lists/Zasadnutia/JednoZasadnutieB.aspx?zsID=54

____________________________________________________

PONDELOK             Ministerstvo spravodlivosti SR
21. októbra                Úrad KSK – Zrkadlová sála, Nám. Maratónu mieru 1, Košice
14:00                          Téma TB:  

                                   Ochrana spotrebiteľov
                                    Hosť TB:

                            JUDr. Monika Jankovská – štátna tajomníčka MS SR                   

_________________________________________________________

 UTOROK                  English Learning Centre Košice

22. októbra                Materské centrum Lentilka,  Trieda KVP 4 (modrý OD–1. posch.)

10:00                  Jazyková škola batoliat – prezentácia výsledkov projektu PT VELL  (Parent Training in the field of Very Early Language Learning), čiže zapájania rodičov do procesu osvojovania si cudzieho jazyka deťmi predškolského veku. EÚ podporila 3 projekty jazykového vzdelávania malých detí založeného na metodike iniciovanej v Košiciach. Metodika  funguje aj v troch ďalších krajinách.

                                    Hostia:

 •  Silvia Kalapošová – riaditeľka English Learning Centre Košice a manažérka projektu na Slovensku
 • Zuzana Holubová – lektorka
 • predškoláci – angličtinári a ich rodičia

 ___________________________________________________

 STREDA                   Štátne divadlo Košice

23. októbra                Cavearia Theatru – Malá scéna ŠD, Hlavná 76, Košice

9:00                              Téma TB:

                                     Pripravovaná premiére hry W. Shakespeara Macbeth

 Hostia TB:

 •  Martin Gazdík – dramaturg
 • Ľubomír Vajdička – režisér
 • herci Dana Košická a Michal Soltész

____________________________________________

 STREDA                 Regionálna rozvojová agentúra (RRA) pre rozvoj Dolného Zemplína

23. októbra              RO SSN Košice, Szakkayho 1 – zasadačka na 3.posch. 

11:00                        Téma TB:

 Živé tradície – Spoločné hodnoty, rozvoj infraštruktúry a turistickej atraktívnosti radu vínnych pivníc obcí Hercegkút a Malý Horeš

                                  Hostia TB:

 • Csaba Furik – starosta obce Malý Horeš, cezhraničný partner
 • Ing. Pál Barta – RRA Dolný Zemplín, externý manažment projektu         

_________________________________________________________

 ŠTVRTOK                Knižnica pre mládež mesta Košice (KMMK)

24. októbra                Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice

9:00                             Otvorenie 3. ročníka literárneho festivalu Číta celá rodina, nad ktorým prevzala záštitu viceprimátorka Košíc Renáta Lenártová, je spojené so slávnostným otvorením novej pobočky KMMK a Múzea detskej knihy

 ________________________________________________________

ŠTVRTOK                MICHATEK k.s.,

24. októbra                Priemyselný park 1, Michalovce

10:00                          Slávnostný výkop – zahájenie stavby MICHATEK Etapa 2

                                    Hostia:

 •  Ing. Tomáš Malatinský – minister hospodárstva SR
 • Ing. Peter Pellegrini – štátny tajomník MF SR
 • JUDr. Zdenko Trebuľa – predseda Košického samosprávneho kraja
 • Ing. Emil Ďurovčík – podpredseda Košického samosprávneho kraja    
 • Michael Schmunk – veľvyslanec SRN na Slovensku
 • Viliam Záhorčák – primátor mesta Michalovce

 Účasť potvrdiť do utorka 22. októbra 2013:

 Lenka Maľarová, sekretariat

mailto:lenka.malarova@michatek.sk

Tel.:      +421 (0)56 6819-111              Mobil:   +421 (0)902 902 260

____________________________________________________

 ŠTVRTOK               Ekonomická univerzita – Podnikovohospodárska fakulta Košice

24. októbra               EU – PHF, Tajovského 13, Košice

14:30                         Téma TB:

                                  1. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania “

                                  Hostia TB:

 • Ing. Rastislav Ručinský, PhD.
 • Ing. Daniela Urblíková, PhD.

____________________________________________________

INÉ

BEZ  ŠEPKÁRA

Sobota 19. októbra 2013 o 19:00 hod., Malá scéna Štátneho divadla Košice – talkshow známe turistického sprievodcu po Košiciach Milana Kolcuna „Bez šepkára“. Moderátor predstaví osobnosti Košíc i tie, ktoré v meste pôsobili či pôsobia – herečku Danu Košickú, spevákov Mareka Kleina, Martina Vernarského, Andreu Meščanovú, mestskú kronikárku Kristinu Forbat, arcibiskupa a sekretára Kongregácie pre východné cirkvi Cyrila Vasiľa. Hudobný hosť: Gregoriana.

 – — – – – –  – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

SPRÁVNA  VOĽBA  POVOLANIA

V dňoch 22. októbra – 8. novembra 2013, SPŠ dopravná Košice, Technická akadémia Spišská Nová Ves, Gymnázium P. Horova Michalovce, Mestský úrad Rožňava, Gymnázium Kráľovský Chlmec, Gymnázium Gelnica – tretí ročník prezentácie stredoškolského vzdelávania Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu.  Základnou myšlienkou je informovať žiakov základných škôl a ich zákonných zástupcov o možnostiach štúdia, novozaradených a perspektívnych odboroch, pri ktorých zamestnávateľ garantuje možnosť zamestnať sa. Workshopy za účasti zástupcov zamestnávateľov, výchovných poradcov, pracovníkov úradov práce, riaditeľov základných a stredných škôl, odboru školstva KSK i zástupcov miest.

Presný program:

http://web.vucke.sk/sk/novinky/spravna-volba-povolania-prilezitost-k-uspechu.html

 – – – – – – – – – – – –  – — – – – –  – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

STRETNUTIE  VÝCHODOSLOVENSKÝCH  ARCHEOLÓGOV

Streda 23. október 2013 o 10:00 hod., budova ústavov SAV, Watsonova, Košice – 22. stretnutie východoslovenských archeológov

  – – – – – – – – – – –  – — – – – –  – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

KÓD 1

Streda 23. októbra 2013 o 16:30 hod., Gemerská knižnica P. Dobšinského, Rožňava – prezentácia najnovšieho románu spisovateľa Jozefa Banáša KÓD 1.

 – – – – – – – – – – – –  – — – – – –  – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PROGLAS

Streda 23. októbra 2013 o 16:00 hod., Hornozemplínska knižnica, Vranov nad Topľou –   stretnutie so spisovateľmi Danou Podrackou a Jánom Zamborom. Hlavným motívom literárneho podvečera bude jedinečný básnický predslov k staroslovienskemu prekladu Biblie Proglas. Podujatie bude spojené s predajom kníh.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore