Tlačové správy

Vínny dvor v Malom Horeši

Názov projektu:

Živé tradície – Spoločné hodnoty, rozvoj infraštruktúry a turistickej atraktívnosti radu vínnych pivníc obcí Hercegkút a Malý Horeš / „Élő Hagyományok–Közös Értékek, a Hercegkúti és Kisgéresi Pincesorok turisztikai vonzerő és infrastruktúra fejlesztése” (skrátený názov: Živé tradície – Spoločné hodnoty, rozvoj infraštruktúry a turistickej atraktívnosti radu vínnych pivníc obcí Hercegkút a Malý Horeš), realizované v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovenská republika 2007-2013. Vedúci partner: Obec Hercegkút (HU); kód projektu: HUSK/1101/1.3.1/0297.

  • Názov stavby: DOM SPOLOČENSKÝCH SLUŽIEB A VÍNNY DVOR
  • Miesto stavby: MALÝ HOREŠ
  • Celkový rozpočet: 576 098,- EUR

– z toho z ERDF: 489 683,30 EUR – ŠR: 57 609,80 EUR

                                   – 5% z vlastných: 28 804,90 EUR

  • Začiatok projektu: september 2012 
  • Ukončenie projektu: august 2014

Projekt rieši rekonštrukciu bývalého rodinného domu, neskôr využívaného pre účely HOPZ Malý Horeš. Budova je vo vlastníctve Obecného úradu Malý Horeš. Nachádza sa na ulici Chlmeckej smer Svätuše, popri vínnych pivniciach. Obec sa rozhodla zrekonštruovať tento objekt za účelom rozvoja infraštruktúry a turistickej príťažlivosti vínnych pivníc v obci Malý Horeš, ktoré sú atrakciou obce.

Objekt bol postavený v sedemdesiatych rokoch, ako rodinný dom. Neskôr bol využívaný pre účely HOPZ Malý Horeš. Z toho dôvodu boli v ňom prevedené stavebné úpravy – vybudovali sa kancelárie, počítačová a internetová sieť, ktoré sa zabezpečili oceľovými mrežami. V zadnej časti bola vybudovaná prístavba. Dom má dve nadzemné podlažia a suterén .

Rekonštrukciou sa zmení účel budovy, zlepší sa jej technický stav i architektonický výraz. V budove sa vytvorí konferenčná miestnosť pre asi 40 účastníkov, kancelária pre vinárov, vinohradníkov, členov urbariátu, dva apartmány, internetová kaviareň, informačné centrum, výstavné steny, sklady, hygienické zariadenia. Na dvore sa vybuduje altánok za účelom ochutnávok vín a oddych turistov.

Riešený objekt sa nachádza v obci Malý Horeš, na ulici Chlmeckej smer Svätuše. Obsahom projektu je rekonštrukcia bývalého rodinného domu (neskôr využívaný pre účely HOPZ Malý Horeš) na dom spoločenských služieb a vínny dvor, vínna studňa a turisticko-náučný chodník. Rekonštrukciou sa zmení účel budovy, zlepší sa jej technický stav i architektonický výraz. V budove sa vytvorí konferenčná miestnosť pre asi 40 účastníkov, kancelária pre vinárov, vinohradníkov, členov urbariátu, dva apartmány, internetová kaviareň, informačné centrum, výstavné steny, sklady, hygienické zariadenia. Na dvore sa vybuduje altánok za účelom ochutnávok vín a oddych turistov.

Turistickou atrakciou bude vínna studňa, umiestnená v parčíku v strede obce. Pri slávnostných príležitostiach, oslavách, kultúrnych podujatiach bude možné zo štylizovaného otvoru ochutnávať víno miestnych vinárov. Chodník bude spájať vínnu studňu s domom spoločenských služieb a vínnym dvorom a bude pokračovať smerom k vínnym pivniciam. Umožní peším turistom pokochať sa v miestnej architektúre, priblíži ľudovú kultúru a históriu obce prostredníctvom informačných tabúľ, umožní bezpečný prechod od jednej atrakcie k druhej. Počas významných turistických akcií, môže slúžiť ako priestor pre výstavy, propagáciu, alebo ako miestny trh. Chodník poslúži aj miestnym obyvateľom pri ich každodennom živote, skrášli ich prostredie a zvýši ich bezpečnosť pri cestnej premávke.

Riešená plocha zelene sa nachádza v okolí stavby Domu spoločenských služieb a Vínneho dvora. Sadové úpravy spolu s celkovým architektonickým návrhom, tvoria jednotné dielo, ktoré skrášli dané prostredie.

Ing. Pál BARTA, riaditeľ

projektový manažér, Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, Člen „IS RRA“ 

  • Tel. +421 56 28 16 148                      Mobil: +421 915 914 852
  • E-mail: rradz@slovanet.sk                      www.rradz.sk

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore