Tlačové správy

V obciach Hidasnémeti, Perín-Chym, Kechnec, Abaújvár a Telkibánya ukončili cyklotrasy

Úspešne sa dokončila výstavba cyklotrás v obciach Hidasnémeti (HU), Perín-Chym, Kechnec, Abaújvár (HU) a Telkibánya (HU). Nová cyklotrasa, vybudovaná v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, spája turistický potenciál regiónu, čím sa dotknuté obce a ich blízke i vzdialenejšie okolie stali atraktívnejším cieľom na národných turistických a peších mapách.

„Aba-Greenway“, vytvorená v rámci projektu „GREX“ SKHU/1601/1.1/198, spája tri maďarské obce, Hidasnémet, Abaújvár a Telkibánya. Trasa prechádza aj cez dve slovenské obce, Perín-Chym a Kechnec. Vďaka projektu sa vybudovalo 18,6 km nových cyklochodníkov (Hidasnémeti: 5 km, Abaújvár: 3 km, Telkibánya: 6,3 km, Perín-Chym: 4,3 km).

V rámci projektu vybudovaná zelená cesta „Aba-Greenway“, prechádza pozdĺž prírodných útvarov, údolí riek a potokov a kopcov. Je to rekreačná a oddychová cesta pre peších, turistov a cyklistov, ktorá spája obytné oblasti s historickými a kultúrnymi pamiatkami a najvýznamnejšími prírodnými hodnotami regiónu.

Cieľom projektu bolo prepojiť turistické aktíva regiónu, a tým ho zatraktívniť a prilákať turistov do destinácie. Vďaka cyklotrase sa budú spoločne prezentovať kultúrne a prírodné hodnoty obcí, ktoré sa navzájom posilnia a ponúknu turistom niekoľko dní aktívneho vyžitia. Investícia prispeje k zvýšeniu počtu návštevníkov v regióne a posilní jej hospodársky potenciál. Trasa zelenej cesty je Hidasnémeti – Perín-Chym – Abaújvár – Telkibánya. Pozdĺž „zelenej cesty“ boli zriadené odpočívadlá s lavičkami, stolmi, miestami na grilovanie, trojjazyčnými informačnými tabuľami, ktoré pomáhajú pri orientácii, a mobilnou aplikáciou, ktorá pomáha príjemnejšie tráviť voľný čas.

Aba-Greenway je viac než len cesta. Môže prezentovať miestne prírodné a kultúrne bohatstvo, prilákať návštevníkov, podporiť cestovný ruch, miestne služby a vďaka svojmu ekologickému povedomiu zásadne podporiť zodpovednosť za seba navzájom, naše životné prostredie a našu budúcnosť na oboch stranách hranice. Okrem turistickej príťažlivosti poskytne táto stavba miestnym obyvateľom aj možnosť bezpečnejšej každodennej jazdy na bicykli medzi obcami. Vedúcim partnerom projektu bola obec Hidasnémeti. Projekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 1 850 615,55 €.

Partneri projektu:

  • Obec Hidasnémeti
  • Obec Telkibánya
  • Obec Perín-Chym
  • Obec Abaújvár

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore