Tlačové správy

Spolupráca nielen pred regionálnymi voľbami, ale aj po nich

Rudolf Bauer (Konzervatívni demokrati Slovenska) a Rastislav Masnyk (Slovenská demokratická a kresťanská únia, Sloboda a Solidarita) – kandidáti na predsedu Košického samosprávneho kraja sa dohodli na predvolebnej aj povolebnej spolupráci vo voľbách do vyšších územných celkov  2013.

Spoločným cieľom oboch kandidátov je zmena vo funkcii predsedu KSK a zavedenie kvalitného spravovania Košického samosprávneho kraja s hlavnou prioritou zvyšovania zamestnanosti v kraji.

Obaja kandidáti sa zaväzujú, že vyzvú verejne (v tlači aj prostredníctvom Internetu) svojich voličov, aby sa zúčastnili volieb aj v druhom kole a volili buď R.Bauera alebo R.Masnyka podľa toho, kto z nich postúpi do druhého kola volieb. Zároveň sa budú uchádzať o podporu aj ostatných pravicových strán s cieľom vyhrať v druhom kole volieb.

Obaja kandidáti sa dohodli aj na povolebnej spolupráci s cieľom poskytovania kvalitných služieb v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pri napĺňaní princípov zodpovednosti, transparentnosti, participatívnosti a efektívnosti.

Pravicoví strany aktívne pracujú na spájaní a spolupráci svojich kandidátov, pretože voliči volajú po zjednotení pravice a jej kandidátov.

V súčasnej situácii, keď je vláda SMERu na všetkých úrovniach braná so samozrejmosťou, prichádzajú voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré poskytujú možnosť vyjadriť svoj nesúhlas so smerovaním našej krajiny. Tieto voľby sú príležitosťou zmobilizovať voličov, aby vyjadrili  svoj názor na politiku nezodpovedného rozhodovania a arogancie moci a zároveň aby deklarovali svoju vôľu  presadiť princípy právneho štátu a transparentného rozhodovania o veciach verejných.

Už v týchto voľbách môžu aj obyvatelia Košického kraja zastaviť éru SMERu v regióne. Pravicové strany KDS, SDKÚ-DS a SaS preto prišli s myšlienkou, ktorá má zmobilizovať apatických voličov pravice. Myšlienkou, ktorej podstatou je vytvorenie pravicového tandemu kandidátov s najväčším potenciálom konkurovať súčasnému predsedovi KSK Z. Trebuľovi. Osvedčené politické osobnosti s dlhodobou praxou v riadení vecí verejných bude reprezentovať kandidát KDS na predsedu KSK Rudolf Bauer a novou tvárou v politike s úspešnou praxou v súkromnom sektore bude kandidát koalície SDKÚ-DS a SaS Rastislav Masnyk.

Nielen pravicový volič si takto môže vybrať z dvoch kandidátov, ktorí sa zaviazali k spolupráci nielen počas volieb ale aj po voľbách, čo garantuje zastupovanie záujmov voličov oboch kandidátov v prípade volebného úspechu hociktorého z nich.

Veríme, že takto zatraktívnime voľby pre občanov KSK, ktorým súčasne ukážeme, že pravicové strany vedia spolupracovať v záujme presadzovania záujmov ich voličov. Uzavretie dohody o predvolebnej aj povolebnej spolupráci medzi dvoma najperspektívnejšími pravicovými kandidátmi je dôkazom, že takáto spolupráca bude fungovať a súčasne je jedinou nádejou, že SMER bude v kraji porazený.   

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore