Tlačové správy

Nerešpektovanie pravidiel na Luniku IX prináša svoju daň

Nevyhovujúci a život ohrozujúci stav domov na sídlisku Lunik IX si vyžaduje riešenie v podobe ich búrania. Kvôli dezolátnemu stavu nehnuteľnosti musí mesto Košice a Bytový podnik mesta Košice (BPMK) opäť pristúpiť k tomuto kroku.  Tentoraz sa rozhodnutie týka bytového domu Hrebendová 22-24.

Miestni obyvatelia rozobrali bytový dom na skelet, čím narušili statiku a preto je nevyhnutné takto zničený dom zbúrať. Tak, ako v predchádzajúcich podobných prípadoch na problematickom sídlisku Lunik IX, aj tentoraz bol stav bytového domu natoľko kritický, že jedinou možnosťou je asanácia zdemolovanej nehnuteľnosti. Problém s neplnením si zákonných povinností, nerešpektovaním výziev a absenciou úcty k majetku je na spomínanom sídlisku dlhodobý.

Iba pre tých, ktorí si svoje povinnosti plnia, majú platné nájomné zmluvy a za bývanie platia, mesto zabezpečilo náhradné ubytovanie. Ostatní boli už pred niekoľkými mesiacmi BPMK vyzvaní na vypratanie Hrebendovej a zároveň k presunu na miesto ich trvalého bydliska. BPMK následne zabezpečil a ukončil vypratanie nehnuteľnosti v zmysle rozhodnutia stavebného úradu. Na základe zákona o verejnom obstarávaní bola na búracie práce vybraná firma DEMONTA spol. s r.o., Košice. V zmluve sa firma zaviazala prevziať stavenisko a vykonať samotnú realizáciu asanačných prác a následne zlikvidovať odpad. To všetko v hodnote 66.416,67 € bez DPH s termínom ukončenia do 30.12.2013. „Musíme v prvom rade dbať na to, aby všetci bez rozdielu akceptovali pravidlá fungovania  spoločnosti. Zároveň je nevyhnutné eliminovať všetky riziká, ktoré môžu spôsobiť ohrozenie života. Bytový dom na Hrebendovej je, žiaľ, príkladom oboch týchto javov, preto bolo potrebné pristúpiť k riešeniu, “ povedal primátor Richard Raši.

KONTAKT:

hovorkyňa mesta Košice PhDr.Martina Urik Viktorínová, M.A.

martina.viktorinova@kosice.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore