Tlačové správy

Vzniká celoslovenská sieť excelentných pracovísk v biologickom a medicínskom zobrazovaní

Na pozvanie profesora Pavla Miškovského, koordinátora európskeho projektu CELIM a vedúceho Centra interdisciplinárnych biovied (CIB) Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, sa dnes zišli špecialisti z CIB, Medzinárodného laserového centra v Bratislave, Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky a Ústavu biochémie a genetiky živočíchov SAV v Bratislave a Onkologického ústavu Sv. Alžbety v Bratislave.

Workshop je ďalším z plánovaných pracovných stretnutí v rámci projektu CELIM (Fostering Excellence in Multiscale Cell Imaging), financovaného zo  7. rámcového programu Európskeho spoločenstva pre výskum, technický rozvoj a demonštračné činnosti (7RP).

Zámerom trojdňového stretnutia (11. – 13. 2. 2014), ktoré sa koná v Nízkych Tatrách, je rozšíriť iniciatívu CIB na celé Slovensko a vytvoriť celoslovenskú sieť excelentných pracovísk (Slovak Bio-Imaging Network). CIB sa stalo členom Európskej siete excelentných pracovísk zameranej na biologické a medicínske zobrazovanie (Euro-BioImaging) v roku 2013. Ustanovenie celoslovenskej siete excelentných pracovísk umožní posilniť pozíciu Slovenska v celoeurópskej sieti excelentných pracovísk a tým zvýši možnosť zisku významného financovania z rozpočtu EÚ,“  uviedol profesor Pavol Miškovský.

Koordinátorom celoslovenskej siete bude UPJŠ v Košiciach prostredníctvom profesora Miškovského, ktorý sa stal predsedom novozaloženej spoločnosti Slovak EurobioImaging.

Viac informácií:

Prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.                                              Ing. Zuzana Pauliny

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore