Tlačové správy

Práce na moste na Hlinkovej pokračujú podľa pôvodného harmonogramu

Odstraňovanie havarijného stavu mosta na štátnej ceste č. II/547 na Hlinkovej ulici pokračuje podľa predbežného harmonogramu, aj napriek navýšeniu rozsahu pôvodne plánovaných stavebných úkonov, ku ktorému došlo začiatkom roka.

Od konca októbra 2013, kedy začali práce na odstraňovaní havarijného stavu dôležitej dopravnej tepny, boli na stavbe realizované nasledovné práce:

  • demontáž 12 ks pôvodných nosníkov
  • osadenie 12 ks n nových železobetónových predpätých nosníkov
  • spriahnutie všetkých  nových nosníkov s pôvodnou konštrukciou
  • osadenie rímsových nosníkov v  objeme cca 90 % z celkového objemu prác, vrátane nosníkov nad železničnou traťou
  • celkovo bolo uskutočnených cca 80% objemu prác na reprofilácii pôvodných nosníkov

V najbližšom období bude dokončené osadenie rímsových nosníkov, osadená vystuž a realizovaná betonáž rímsy. Následne sa vykoná reprofilácia pôvodných nosníkov, dokončí ochranný náter, hydroizolácia časti mostnej konštrukcie, osadia zvodidlá a vymení ložná vrstva mostnej konštrukcie.

Práce naviac, ktoré boli na moste realizované, boli vyčíslené do výšky 300 tis. EUR. Táto čiastka bude hradená z prostriedkov, ktoré ušetríme na tohtoročnej zimnej údržbe.

Postup naplánovaných prác môže byť ovplyvnený počasím a klimatickými podmienkami. Podľa aktuálneho vyjadrenia zhotoviteľa stavebných prác – Inžinierskych stavieb a.s. Košice, bude pôvodný termín, stanovený na apríl 2014, dodržaný.

KONTAKT:

hovorkyňa mesta Košice PhDr.Martina Urik Viktorínová, M.A.

+421 918 937 372, martina.viktorinova@kosice.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore