Tlačové správy

Doprava na rekonštruovanom moste na Hlinkovej ulici bola dnes sprejazdnená v plnom rozsahu

O dva týždne skôr oproti pôvodnému plánu, bola dnes v dopoludňajších hodinách sprejazdnená doprava v úseku rekonštruovaného mosta na štátnej ceste č. II/547 na Hlinkovej ulici. Odstraňovanie havarijného stavu mosta s vážne narušenou statikou začalo v októbri 2013. Rekonštrukcia v hodnote takmer 1,8 milióna eur predstavuje najväčšiu investíciu do dopravnej infraštruktúry v Košiciach za posledné roky.

Projektantom odhadovaná pôvodná investícia do opravy mosta vo výške 1,5 milióna eur financovaná dotáciou zo štátneho rozpočtu, ktorú schválila Vláda SR na vlaňajšom výjazdovom rokovaní v Košiciach, bola začiatkom roka z dôvodu prác nad rámec pôvodne plánovaných opráv navýšená o ďalších 300 tisíc eur z rozpočtu mesta.

Dnes o deviatej hodine bola premávka na frekventovanom moste uzatvorená na niekoľko minút posledný krát. Stalo sa tak z dôvodu odstraňovania prenosného dopravného značenia z povrchu vozovky, ktoré bolo poslednou bodkou za stavebnými prácami na opravovanom cestnom úseku. Následne bola doprava na moste po niekoľko mesiacov trvajúcich obmedzeniach sprejazdnená vo všetkých jazdných pruhoch. „Som rád, že sa práce podarilo zrealizovať v časovom predstihu a dnes sme sprejazdnili tento dôležitý dopravný úsek. Zároveň chcem pri tejto príležitosti poďakovať všetkým vnímavým Košičanom, ktorým záleží na meste v ktorom žijú. Predovšetkým pánovi, ktorý vlani upozornil na havarijný stav tohto mosta. Vďaka aktívnej spolupráci občan – radnica je most na Hlinkovej opäť bezpečný,“ uviedol na brífingu s novinármi primátor Košíc Richard Raši.

Každodenným kolónam v čase dopravnej špičky, ktoré v posledných mesiacoch trápili motoristov, je dnešným dňom koniec. Posledné práce, ktoré je potrebné vykonať, budú realizované zo spodnej strany mostnej konštrukcie a na plynulosť cestnej premávky nebudú mať vplyv.

Dodávateľ, Inžinierske stavby, a.s., v deklarovanej lehote šiestich mesiacov na základe spracovanej projektovej dokumentácie vykonal stavebné práce v rozsahu:

 • odstránenie pôvodných 8 ks nosníkov
 • vybúranie rímsy na južnej strane mosta
 • odstránenie zvodidla a zábradlia na južnej strane mosta
 • osadenie nových 8 ks železobetónových nosníkov
 • dobetónovanie mostovky
 • osadenie rímsových nosníkov
 • betonáž rímsy
 • hydroizolácia v šírke cca 4 m
 • osadenie zábradlia a zvodidla na južnej strane mosta
 • oprava rímsy a zábradlia  na severnej strane mosta
 • odfrézovanie asfalobetónových vrstiev vozovky
 • realizácia obrusnej a ložnej vrstvy vozovky na celom moste
 • reprofilácia pôvodných nosníkov a stĺpov
 • ochranný náter mostnej konštrukcie
 • mostové vpuste a odvodňovacie potrubie
 • dočasné dopravné značenie

V najbližších dňoch bude na moste ukončená montáž odvodňovacích žľabov, reprofilácia a ochranný náter pôvodných nosníkov.

KONTAKT:

hovorkyňa mesta Košice PhDr.Martina Urik Viktorínová, M.A.ň

+421 918 937 372,   martina.viktorinova@kosice.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore