Tlačové správy

Košice sa ako prvé mesto v SR zapojili do súťaže „Do práce na bicykli“

Metropola  východu  zareagovala  ako vôbec  prvé mesto na  Slovensku a prijala výzvu zapojiť sa do celonárodnej súťaže s názvom:  Do práce na bicykli.  Určená je pre  tímy  zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie,  ktoré budú v období od 1. do 31. mája 2014  dochádzať do práce či z nej  na bicykloch.

Vyhlasovateľom a organizátorom  súťaže  je národný cyklokoordinátor,  ktorého  do tejto  pozície ustanovil  minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.  Cieľom projektu  je podporiť rozvoj cyklistickej dopravy, motivovať zamestnávateľov  aby vytvárali vo svojich sídlach podmienky pre bezpečné uloženie bicykla,  priestor na prezlečenie sa vrátane sociálneho zabezpečenia,  prípadnými  bonusmi  motivovať  zamestnancov  dochádzajúcich  do  práce na bicykli a motivovať zamestnancov,  aby namiesto motorového vozidla  použili  na  dochádzanie do práce bicykel. Do súťaže sa môžu prihlásiť iba tímy, ktorých všetci členovia sú zamestnancami jednej firmy alebo inštitúcie so sídlom alebo pracoviskom v danom meste. Zapojiť sa nemôžu  jednotlivci alebo tímy, ktorých členovia sú z rôznych organizácií.  Jeden tím môže mať minimálne  2 a maximálne 4 členov, ktorí sú preukázateľne v čase trvania súťaže zamestnancami firmy, pod ktorej číslom IČO je tím do súťaže registrovaný. Z jednej firmy môže súťažiť ľubovoľný počet tímov. Všetci, ktorí sa chcú v rámci mesta Košice do súťaže zapojiť, musia do 28.4.2014 vyplniť prihlasovací formulára na stránke mesta Košice www.kosice.sk.

„Verím, že aj v našom meste sa nájdu cyklistickí nadšenci, ktorých táto výzva osloví,  zapoja sa aktívne do tohto zaujímavého projektu a Košičania urobia všetko preto, aby  sme aj túto súťaž vyhrali“  vyjadril svoje presvedčenie primátor mesta Košice Richard Raši.

Vyhodnocovať sa budú tri súťažné kategórie, v prvej  budú súťažiaci hodnotení na základe celkového počtu najazdených kilometrov od 1. do 31. mája 2014. Bude vybratý najlepší tím, ale i jednotlivec,  ktorí najazdili  v uvedenom termíne najviac kilometrov do práce a z práce. V druhej  kategórii budú súťažiaci hodnotení na základe celkového počtu jázd absolvovaných od 1. do 31. mája 2014.  Takisto bude vybratý najlepší tím i jednotlivec,  ktorí v uvedenom termíne absolvovali  najväčší počet jázd do práce a z práce.  Tretia kategória bude takzvaná BONUSOVÁ. V rámci nej bude vyžrebovaný  jeden súťažiaci z tímov, ktoré absolvovali aspoň 2/3 ciest do práce a z práce na bicykli.

 

* * * * *

KONTAKT:

hovorkyňa mesta Košice PhDr.Martina Urik Viktorínová, M.A.

+421 918 937 372,  martina.viktorinova@kosice.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore