Obezitologická sekcia Slovenskej diabetologickej spoločnosti

Dátum - Čas
17. 05. 2018 - 14:30

Miesto konania
RO SSN - zasadačka na 3.posch.


Téma TB:

  1. slovenský deň obezity a Európsky deň obezity

Hostia TB:

  • MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD. – prezidentka Obezitol. sekcie SDS
  • MUDr. Eva Sádová – primárka Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN
  • MUDr. Peter Krcho, PhD. – prednosta Kliniky neonat. LF UPJŠ a DFN
  • MUDr. Alžbeta Tóhatyová, PhD. – zástupca garantov pre školu obezity

Účasť potvrdiť na: Katarína Gudiaková, gudiakova@snowball.sk, 0903 605 329

Poloha na mape

Načítanie mapy…

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore