Tlačové správy

Ako využiť metódu intelektuálneho kapitálu na Slovensku?

Ako naplno využiť intelektuálny kapitál pre rozvoj malých a stredných podnikov? Čo prinieslo lepšie využívanie znalostí rakúskym univerzitám? Na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať odpoveď na konferencii v Košiciach dňa 13. októbra 2015.

Konferencia „Ako využiť metódu intelektuálneho kapitálu na Slovensku?“ uzatvára dvojročný inovatívny projekt Legend (Leverage knowledge for sustainable innovation and growth). Ten je financovaný z prostriedkov Európskej komisie cez program Celoživotného vzdelávania – Leonardo Da Vinci v objeme 202 013 €. Účastníci sa dozvedia ako využiť overenú metódu pre rozvoj slovenských malých a stredných podnikov a ich partnerov – vysoké školy a vedecké inštitúcie. Špeciálnymi hosťami konferencie sú Armin Mahr z rakúskeho Spolkového ministerstva pre vedu, výskum a hospodárstvo a Erhard Busek, bývalý rakúsky minister pre vedu a výskum a aktuálne zástupca rakúskeho Inštitútu pre Dunajský región a Strednú Európu. Okrem zástupcov partnerských organizácií z Nemecka a Rakúska sa zapoja aj predstavitelia slovenských firiem a univerzít.

Prečo sa zamerať na intelektuálny kapitál?

Firmy zachytávajú svoju výkonnosť vo finančných údajoch, ktoré odrážajú výsledky za minulé obdobie. Chýba im však nástroj na zmeranie svojho budúceho potenciálu. Ten spočíva práve v intelektuálnom kapitáli firmy. Metodológia zdôrazňuje, že nehmotný kapitál má významný vplyv na strategické ciele. Zároveň pomáha vedeniu identifikovať, čo môže urobiť, aby fungovanie firmy vylepšilo. Sledovanie intelektuálneho kapitálu umožní lepšie riadiť nehmotné zdroje, zvýšiť sebavedomie a motiváciu zamestnancov. Tiež uistí investorov a ďalšie záujmové skupiny o potenciáli budúcich tržieb. Na regionálnej úrovni sa môže stať aktivizujúcim prvkom pre spoluprácu hlavných aktérov – firiem, vysokých škôl, municipalít či neziskového sektora. Vykazovanie intelektuálneho kapitálu sa rozšírilo aj na verejné inštitúcie na regionálnej a dokonca národnej úrovni.

Čo sa vďaka projektu doteraz podarilo?

Medzinárodné konzorcium počas prvého roka projektu adaptovalo metodológiu intelektuálneho kapitálu pre Slovensko. Bolo vytvorené kurikulum a tréningové materiály a vyškolilo sa 19 budúcich trénerov. Prebehli dva tréningy, ktoré zároveň slúžili ako platforma pre výmenu skúseností a nadviazanie vzťahov medzi malými a strednými podnikmi, ich partnermi a hlavnými aktérmi regionálnych inovačných stratégií.

Inšpirácia pre Slovensko

Rakúsko je jednou z krajín, kde vysoké školy povinne publikujú správy o stave intelektuálneho kapitálu. Rakúsky partner, univerzita FH Joanneum z Grazu, prináša skúsenosti s využitím metódy intelektuálneho kapitálu na univerzitách. Nemecký partner, spoločnosť Wissenskapital, je autorom metodiky Wissensbilanz a zameriava sa na jej použitie v malých a stredných podnikoch.

Medzinárodné konzorcium

Projekt tvoria štyria partneri. Nemecká spoločnosť Wissenskapital je vlastníkom metodológie pre MSP; rakúska Fachhochschule Joanneum v Grazi, ako predstaviteľ univerzitného sektora, má skúsenosti s riadením intelektuálneho kapitálu v akademickom prostredí. Partnerstvo dopĺňajú slovenská spoločnosť Centire s.r.o. a klaster Košice IT Valley, ktorí zabezpečujú implementáciu projektu na Slovensku. Na základe svojich skúseností s implementáciou vykazovania intelektuálneho kapitálu v Rakúsku garantuje profesor Günter Koch kvalitu projektových výstupov.

Kontakt:

Centire s.r.o., Zahradnícka 72, 82108, Bratislava.

Daniela Olejárová, projektový manažér, Tel: +421 902 900 762, E-mail: daniela.olejarova@centire.com, www.centire.com

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore