Tlačové správy

Via CASSOVIENSIS 2015 je treťou prehliadkou pútnických miest

Ako uviedol riaditeľ Združenia FEMAN Eduard Buraš, ide o 3.ročník unikátnej prehliadky slovenských, českých, moravských aj ukrajinských a maďarských pútnických miest.

Via CASSOVIENSIS je názov jediného špecializovaného miniveľtrhu pútnických miest, ktorý sa uskutoční 19. októbra 2015 v priestoroch Átria kňazského seminára sv.Karola Boromejského na Hlavnej ulici v Košiciach. Ako uviedol riaditeľ Združenia FEMAN Eduard Buraš , ktoré podujatie organizuje, ide o unikátnu prehliadku slovenských, českých, moravských aj ukrajinských a maďarských pútnických miest, cirkevných a sakrálnych pamiatok, doplnený o zaujímavosti a súčasné trendy v náboženskej a sakrálnej turistike.

„Miniveľtrh pútnických miest sa uskutoční pri príležitosti 613. výročia vydania buly pápeža Bonifáca IX., ktorá spomína starobylé košické relikvie, ku ktorým sa konali v stredoveku náboženské púte, ako aj pri príležitosti 780.výročia vyhlásenia Sv. Alžbety, patrónky Dómu sv. Alžbety i mesta Košice pápežom Gregorom IX. v roku 1235 za svätú. Košice boli v stredoveku významným pútnickým miestom pre relikvie Kristovej krvi. Čo potvrdili aj vatikánske archívy,“ povedal Buraš. Ambíciou organizátorov je po šesťsto rokoch obnovenie takýchto pútí do Košíc rozvíjať náboženskú a sakrálnu turistiku, ktorá sa stáva zaujímavým segmentom v oblasti rozvoja cestovného ruchu celkove.

V minulosti mali púte nielen duchovný rozmer a význam pre pútnikov, ale aj pre košických miestnych obchodníkov a poskytovateľov služieb boli zdrojom príjmu a podnikania. Ako uviedol Buraš, na podujatí sa bude prezentovať viac ako dvadsať vystavovateľov zo Slovenska, Čiech a Moravy, ale veľmi silné zastúpenie v tomro ročníku majú pútne miesta Maďarska – Tihanyi, Pannonhalme, Mátraverebély-Szentkút, Máriapócs, Nagytemplon, Debrecín a Šarospatak. Cieľom podujatia je prezentácie tvorby, rozvoja, obnovy duchovných a kultúrnych hodnôt. Návštevníkom ponúkne prehľad kostolov, katedrál, bazilík a pútnických miest na Slovensku a v okolitých krajinách, ako aj nové projekty v tejto oblasti (napr. cestovné balíčky smerom k Cyrilometodejským tradíciám v Európe, pútnické miesta Maďarska, prednášky i termíny pre rok 2016)

Zdôraznil, že to má aj úzku súvislosť s rozvojom turizmu. Súčasťou je aj prezentácia náboženskej literatúry a publikácií so zachovávaním kultúrnych a duchovných hodnôt.

Na podujatí sa zúčastňuje aj Centrála cestovného ruchu Východná Morava, ktorá prináša do Košíc publikácie, projekty, poznatky a skúsenosti i novinky súvisiace s rozvojom turizmu a náboženského cestovného ruchu, ako partner podujatia, ďalej napr. Matice Svatohostýnska zo Svatého Hostýna, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie zo Šaštína, Dom pútnika z Trnavy, SACR, Spišský Jeruzalem, Obišovce, Litmanová.

Pre verejnosť a návštevníkov 3.ročníka “MiniVeľtrhu” je pripravený bohatý kultúrny program a sprievodné podujatia, koncerty Ukrajinského gréckokatolíckeho zboru ot. A.Vološina z Užhorodu, ako aj odborné prednášky. Program sa otvára dňa 18.10.2015 sv.omšou v Dóme sv.Alžbety, ktorú celebruje Mons. Bernard Bober, Arcibiskup-metropolita, ” uviedol Buraš.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Podujatie sa realizuje s finančným príspevkom Ministerstva kultúry SR.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore