Košice

Prehľad podujatí 10. týždeň – 04.03.2016

UTOROK             Univerzita P. J. Šafárika (UPJŠ)

8.marca              Areál UPJŠ – budova MINERVA, Moyzesova 9, KE

11:00                    Témy TB :

 •                      UPJŠ a jej vklad do rozvoja vedy, očakávania a strategické ciele na prahunového programovacieho obdobia
 •                      Dnešný výskum pre zajtrajšiu liečbu!

                              Hostia TB:

 •                     prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. – rektor UPJŠ v Košiciach
 •                    prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. – prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
 •                    doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. – dekan Prírodovedec. fakulty UPJŠ
 •                     prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. – predseda hodnotiacej komisie Súťaže mladých onkológov, Ústav farmakológie Lekár. fakulty UPJŠ
 •                     RNDr. Margita Klobušická, CSc. – prezidentka Nadácie Výskum rakoviny
 •                    Mgr. Lucia Kučerová, PhD. – vedecká riaditeľka Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV
 •                    RNDr. Ján Sedlák, DrSc. – člen správnej rady Nadácie Výskum rakoviny vedecký pracovník ÚEO SAV, emeritný riaditeľ ÚEO SAV

 Záväzné potvrdenie účasti na adrese: maria.hrehova@upjs.sk

______________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

 PROTESTANTSKÉ KOŠICE

Piatok až nedeľa 4. – 6. marca 2016, pred Štátnou vedeckou knižnicou, Hlavná 10, Košice – Potulky mestom na tému: Protestantské Košice. Boli ste už v modlitebni Cirkvi bratskej, v krásnom kostole kalvínov, v nádhernom evanjelickom kostole? Košice v 16. a 17. storočí, keď takmer každý Košičan bol protestant. Kto boli obrazoborci? Kostol podobný na St. Paul Cathedral v Londýne. Uvidíte aj vzácneho zlatého kohúta z roku 1589. Ďalší protestanti v Košiciach. Milan Kolcun sprevádza v piatok (4. marec) o 15:30 ,v sobotu (5. marec) o 10:30, 12:00, 14:00, 15:30 a 17:00  a v nedeľu (6. marec) o 12:00, 14:00 a 15:30.  Zoltán Balassa sprevádza v sobotu po slovensky o 11:00 a po maďarsky o 16:00. V nedeľu o 14:30 po slovensky a 16:00 po maďarsky.

(Zvukové avízo v prílohe)

______________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

OZNAMY RO  SSN

 

SEMINÁR  PRE  REGIONÁLNYCH  NOVINÁROV

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku (IKEP) v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov v Košiciach (RO SSN) pripravujú aj tento rok seminár pre regionálnych novinárov. Poslanci Európskeho parlamentu Monika Smolková a Ivan Štefanec spolu so zástupcami IKEP budú v piatok 18. marca 2016 v čase 9:30 hod. – 13:00 hod. v Kultúrno-vzdelávacom centre Štátnej vedeckej knižnice (ŠVK), Pribinova 1, Košice diskutovať o rôznych témach, napr. Predsedníctvo SR v EÚ: Čo nám prinesie?, Migranti-bod zlomu v histórii EÚ? Novinári a Európsky parlament, ako informovať o práci EP a poslancov?

Záväznú účasť potvrďte na kosice@ssn.sk alebo na telefónnom čísle 0903 845 120 do pondelka 14. marca 2016 do 14:00 hod.

Podrobnejší program nájdete v prílohe.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  2016

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2016. Výška členského príspevku sa nemení = činní novinári 25,- eur, mimoriadni členovia 40,- eur, seniori, ženy na MD, nezamestnaní 10,- eur (podrobnosti na www.ssn.sk). Platbu môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice, číslo účtu: 0442204115/0900, variabilný symbol 664, IBAN: SK4709000000000442204115, SWIFT: GIBASKBX. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MEDZINÁRODNÝ PREUKAZ  IFJ

O medzinárodný preukaz (IFJ) môže požiadať každý člen SSN, ktorý má zaplatený ročný členský príspevok. Cena preukazu je 50,- € (s DPH) a platí dva roky.

Postup pri žiadosti o preukaz IFJ

Člen SSN pošle  elektronicky na adresu: clenske @ ssn.sk nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko/bez titulu/, dátum narodenia, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska,
 • 1 ks foto /odporúčaný rozmer – 2,5 x 3 cm/, vo formáte jpg (jpeg),
 • e-mail adresa, tel. kontakt.

Dotlač údajov a foto na preukazy zabezpečujeme externou službou, takže vydávanie preukazov bude priebežné s časovým posunom od podania žiadosti. Členom z regiónov pošleme preukaz doporučenou zásielkou po uhradení poplatku 50,- € na účet SSN – IBAN: SK59 3100 0000 0040 4000 1102, BIC (SWIFT) LUBASKBX, variabilný symbol 6041.

___________________________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová, RO SSN Košice

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore