Košice

Prehľad podujatí 13. týždeň – 24.03.2016

STREDA                    KSK a Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria

30. marca                 Galéria bašta – Východoslovenské múzeum, Hrnčiarska 7, Košice

13:00                          Téma TB:

                                   FreshArt 8 – výstava výtvarných prác z medzinárodného projektu. Vernisáž výstavy bude vo štvrtok 31. marca 2016 o 17:00 hod.

Hostia TB:

generálny konzul Maďarska v Košiciach, zástupcovia Kultúrneho centra Debrecín, Zväzu miest a obcí Maďarska, Kultúrneho centra údolia Bodvy a Rudohoria v Moldave nad Bodvou

Program FreshART bol v roku 2015 vyhlásený Debrecínskym kultúrnym centrom už po ôsmykrát pre začínajúcich mladých umelcov. Popri predchádzajúcom partnerovi, maďarskom Zväze miest a obcí, sa ako organizátor na Slovensku pridalo Kultúrne centrum Bodvy a Rudohoria v Moldave nad Bodvou. Do programu sa zapojilo 33 výtvarníkov s 91 dielami.  Vo februári 2016 sa prvýkrát v histórii konala výstava prác aj na pôde Maďarského kultúrneho a informačného centra Balassiho Inštitútu v Stuttgarte.

______________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

ŠTVRTOK                Košický samosprávny kraj

31. marca                 Kongresová hala Radnice, Nám. baníkov 32, Rožňava

10:00                         Krajské oslavy Dňa učiteľov spojené s odovzdávaním ocenení pedagógom zo stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

______________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

INÉ

VEDECKÁ  KAVIAREŇ

Utorok 29. marca 2016 o 18:00 hod., Výmenník SPOTs, Ulica obrody, Košice Vedecká kaviareň na tému „Záhadní Mayovia – Objavovanie stratenej civilizácie – rodená Košičanka  Mgr. Lenka Horáková z Katedry porovnávacej religionistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oboznámi so životom tajomných Mayov, s ich kultúrou, písmom, architektúrou, náboženstvom a legendárnymi obradmi. A s mnohými objavmi, z ktorých je užasnutá aj súčasná veda. Lenka po nich tiež štyri roky pátrala ako členka slovenskej archeologickej expedície, ktorá sa venuje výskumu mayskej kultúry v Uaxactúne (Guatemala) pod vedením prof. Milana Kováča už od roku 2009.

______________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

OZNAMY  RO  SSN

ČLENSKÉ 2016

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2016. Výška členského príspevku sa nemení = činní novinári 25,- eur, mimoriadni členovia 40,- eur, seniori, ženy na MD, nezamestnaní 10,- eur (podrobnosti na www.ssn.sk). Platbu môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice, číslo účtu: 0442204115/0900, variabilný symbol 664, IBAN: SK4709000000000442204115, SWIFT: GIBASKBX. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MEDZINÁRODNÝ PREUKAZ  IFJ

O medzinárodný preukaz (IFJ) môže požiadať každý člen SSN, ktorý má zaplatený ročný členský príspevok. Cena preukazu je 50,- € (s DPH) a platí dva roky.

Postup pri žiadosti o preukaz IFJ

Člen SSN pošle  elektronicky na adresu: clenske @ ssn.sk nasledovné údaje:

  • meno a priezvisko/bez titulu/, dátum narodenia, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska,
  • 1 ks foto /odporúčaný rozmer – 2,5 x 3 cm/, vo formáte jpg (jpeg),
  • e-mail adresa, tel. kontakt.

Dotlač údajov a foto na preukazy zabezpečujeme externou službou, takže vydávanie preukazov bude priebežné s časovým posunom od podania žiadosti. Členom z regiónov pošleme preukaz doporučenou zásielkou po uhradení poplatku 50,- € na účet SSN – IBAN: SK59 3100 0000 0040 4000 1102, BIC (SWIFT) LUBASKBX, variabilný symbol 6041.

___________________________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová, RO SSN Košice

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore