Košice

Prehľad podujatí 16. týždeň – 15.04.2016

PONDELOK               Divadlo Thália Színház

18. apríla                     Divadlo Thália, Mojmírova 1, KE

10:00                            Téma TB:

Štvrtá premiéra sezóny 2015/2016 – hudobná komédia Mirandolina, ty drahá od tvorcov Goldoni – Mikó – Ferkai

                                        Hostia TB:

 •                                István Mikó – režisér
 •                                Oszkár Illés – asistent réžie, herec
 •                                Mihály Richtarcsík – umelec
 •                                herci: Lívia Varga, Attila Bocsársky, Árpád Pólos

O 11:00 hod. sa začína kostýmová skúška predstavenia, na ktorej je účasť novinárov a fotografov vítaná.

______________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

 PONDELOK               Mesto Košice a Slovenský paralympijský výbor

18. apríla                      MMK, Trieda SNP 48/A, PRESS centrum – D 208, KE

13:00                             Téma TB:

Slovensko ako hostiteľská krajina Majstrovstiev Európy 2016 v tanci na vozíku, ktoré sa budú konať za účasti súťažiacich z 21 krajín v dňoch od 28.-30.októbra 2016 v Košiciach.

                                        Hostia TB:  

 •                                Renáta Lenártová – viceprimátorka mesta Košice
 •                                Ján Riapoš – Predseda Slovenského paralympijského výboru
 •                                Peter Hamaj  – riaditeľ ME v tanci
 •                                Helena Kašická a Peter Vidašič –  športovci, Majstri sveta z Talianska

______________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

UTOROK                     Ústav materiálového výskumu SAV

19. apríla                     Aula ústavov SAV, Watsonova 47, KE

10:15                             Kick off meeting – „Som tu, som PROMATECH“ – predstavenie Výskumného centra PROMATECH a Pavilónu materiálových vied

(Podrobný program + pozvánka v prílohe)

___________________________________________________________________________

PIATOK                       Perly Gotickej cesty, n. o.

22. apríla                    Dóm sv. Alžbety, Hlavná, KE

9:30                               Téma TB:

                                      Ukončenie projektu rekonštrukcie Veže kráľa Mateja v Dóme sv. Alžbety financovaného z nórskych fondov (zahŕňa aj rekonštrukciu štyroch oltárov Dómu). TB je spojená s prehliadkou. 

Hostia TB:

 •                               Ing. Mária Bartková – projekt. manažérka Perly gotickej cesty, n. o.
 •                               ThLic. František Šándor – dekan Farnosti sv. Alžbety a štatutár Perly gotickej cesty, n. o.

___________________________________________________________________________

INÉ

DETSKÉ  DIVADELNÉ  KOŠICE

Piatok a sobota 15. a 16. apríla 2016 od 8:30 hod., Centrum voľného času, Popradská 86, Košice Detské divadelné Košice, malá krajská scénická žatva. Je to jubilejný 20. ročník krajskej postupovej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a ochotníckeho divadla dospelých, hrajúcich pre deti.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VSM  V  ČERVENEJ  FARBE

Nedeľa 17. apríla 2016 od 20:00 do 22:00 hod., Východoslovenské múzeum – Historická účelová budova, Námestie Maratónu mieru 2, KE – pri príležitosti Svetového dňa hemofílie  rozsvieti VSM svoju historickú účelovú budovu na červeno, aby sme si spomenuli na osoby trpiace touto dedičnou chorobou.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

DNI UKRAJINY  2016

 • Utorok 19. apríla 2016 o 17:00 hod., Kasárne/Kulturpark, foyer pavilónu Bravo, Kukučínova 2, KE – vernisáž fotodokumentačnej výstavy Vojna za MIER
 • Utorok 19. apríla 2016 o 17:30 hod., Kasárne/Kulturpark, pavilón Papa, Kukučínova 2, KE – diskusné fórum Europa Caffe o aktuálnej situácii na Ukrajine
 • Streda 20. apríla 2016 o 10:00 hod., Kasárne/Kulturpark, galéria ALFA, Kukučínova 2, KE – workshop 1 Umelecké sklo a batik
 • Streda 20. apríla 2016 o 16:00 hod., ZŠ Postupimská 37, KE – vystúpenie súboru moderného tanca Garmonia
 • Streda 20. apríla 2016 o 17:00 hod., Kasárne/Kulturpark, galéria ALFA, Kukučínova 2, KE – vernisáž výstavy Umelecké sklo a batik
 • V dňoch 20. – 28. apríla 2016, Kasárne/Kulturpark, pavilón FOXTROT Kukučínova 2, KE – výstava dámskych a pánskych klobúkov YOUNG dizajn a móda  
 • Štvrtok 21. apríla 2016 o 10:00 hod., Kasárne/Kulturpark, galéria ALFA, Kukučínova 2, KE – workshop 2 Umelecké sklo a batik
 • Piatok 22. apríla 2016 o 17:00 hod., Kasárne/Kulturpark, budova ALFA, Kukučínova 2, KE Zaorávanie – slávnostný koncert k 55. výročiu založenia súboru Karpaťanin

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VYNOVENÝ  TREBIŠOVSKÝ   KAŠTIEĽ

Streda 20. apríla 2016 o 16:00 hod., Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína, M.R. Štefánika 65, Trebišov – slávnostné sprístupnenie zrekonštruovaného kaštieľa, sídla Múzea a Kul. centra južného Zemplína, kultúrneho zariadenia KSK. Kaštieľ prešiel rozsiahlou rekonštrukciou, na ktorú KSK získal nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Spolu s objektom zrekonštruovanej Jazdiarne bude tvoriť komplex novodobej histórie.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

JEDNOHUBKY  PRE  ŽENY

Štvrtok 21. apríla 2016 o 16:00 hod., Verejná knižnica J. Bocatia – pobočka na Terase/Biely dom Trieda SNP 48/A, KE – čitateľská beseda s autorkou knihy Višňové zápisky Katarínou Čániovou.

(Viac v pozvánke)

______________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

OZNAMY  RO  SSN

ČLENSKÉ  2016

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2016. Výška členského príspevku sa nemení = činní novinári 25,- eur, mimoriadni členovia 40,- eur, seniori, ženy na MD, nezamestnaní 10,- eur (podrobnosti na www.ssn.sk). Platbu môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice, číslo účtu: 0442204115/0900, variabilný symbol 664, IBAN: SK4709000000000442204115, SWIFT: GIBASKBX. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MEDZINÁRODNÝ  PREUKAZ  IFJ

O medzinárodný preukaz (IFJ) môže požiadať každý člen SSN, ktorý má zaplatený ročný členský príspevok. Cena preukazu je 50,- € (s DPH) a platí dva roky.

Postup pri žiadosti o preukaz IFJ

Člen SSN pošle  elektronicky na adresu: clenske @ ssn.sk nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko/bez titulu/, dátum narodenia, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska,
 • 1 ks foto /odporúčaný rozmer – 2,5 x 3 cm/, vo formáte jpg (jpeg),
 • e-mail adresa, tel. kontakt.

Dotlač údajov a foto na preukazy zabezpečujeme externou službou, takže vydávanie preukazov bude priebežné s časovým posunom od podania žiadosti. Členom z regiónov pošleme preukaz doporučenou zásielkou po uhradení poplatku 50,- € na účet SSN – IBAN: SK59 3100 0000 0040 4000 1102, BIC (SWIFT) LUBASKBX, variabilný symbol 6041.

___________________________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová, RO SSN Košice

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore