Košice

Prehľad podujatí 35.týždeň – 24.08.2018

Cez RO SSN Košice (zatiaľ) neboli na 35. týždeň nahlásené žiadne tlačové podujatia.

___________________________________________________________

INÉ

DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ – ÚSTAVNÝ  SÚD  SR

Štvrtok 27. septembra 2018 od 8:30 do 15:00 hod., Ústavný súd SR, Mäsiarska 59, Košice – Deň otvorených dverí (DOD) Ústavného súdu SR.

ÚS SR_Deň otvorených dverí_program

avízo Túlanie sa po ÚS SR

________________________________________________________

OZNAM  RO  SSN

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY 

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku na rok 2018 každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod. – kvôli podujatiam, ktoré zabezpečujem, svoju návštevu avizujte, prosím, na 0903 845 120.

 Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

 Výška členského príspevku sa ani v roku 2018 nezmenila = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Ak dlžníci členské príspevky neuhradia do 31. augusta 2018, budú vyradení z databázy SSN, aj z adresára RO SSN Košice – 8. októbra 2018 sa v Košiciach uskutoční Regionálne zhromaždenie našej RO SSN a 24. novembra 2018 sa bude konať 13. snem SSN v Bratislave, aj preto potrebujeme skompletizovať informácie o členskej základni.

_______________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová  RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore