Tlačové správy

Aby falošné správy a korupcia neohrozovali seniorov

Pozvánka na semináre počas kampane „Dlhujeme im to“

  •  Miesto konania: Verejná knižnica J. Bocatia, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, Centrálna požičovňa VKJB, Hviezdoslavova 5, Košice
  • Termíny: pondelky 16. 9.30. 9. 2019, od 14:30
  • Organizátori: Transparency International Slovensko, Verejná knižnica Jána Bocatia

Transparency International Slovensko v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia pozýva seniorov a seniorky na dva semináre, ktoré sú súčasťou kampane s názvom Dlhujeme im to.  Cieľom kampane je ochrániť seniorov pred korupciou a posilniť ich odolnosť voči falošným správam.

Na prvom vzdelávacom seminári  16. septembra 2019 lektori otvoria diskusiu na tému propagandy, kritického myslenia a šírenia neprávd.  Záujemcov zo staršej generácie prevedú spleťou konšpiračných aktérov a tzv. alternatívnych médií. Predstavia im možnosti a spôsoby práce so serióznymi zdrojmi a prameňmi pri odhaľovaní pravdy, konšpiračných teórií a hoaxov. V neformálnej diskusii si radi vypočujú myšlienky aj nápady seniorov a senioriek.

Ďalší seminár pre  seniorov zameraný na odhaľovanie falošných správ sa uskutoční 30. septembra 2019. Lektori sa budú venovať legislatívnemu minimu, definícii pojmov a termínov z oblasti korupcie a korupčného správania. V interaktívnej forme so zapojením účastníkov budú riešené modelové situácie a príklady z praxe. V neformálnej diskusii lektori odpovedia  na otázky účastníkov a účastníčok.

Ciele kampane a obsah vzdelávacích seminárov zapadajú do vzdelávacieho kontextu pre našich starších čitateľov, aj preto sme uvítali príležitosť stať sa v Košiciach spoluorganizátormi  týchto aktivít,“ hovorí Soňa Jakešová, riaditeľka Verejnej knižnice Jána Bocatia.

Obidva semináre sa uskutočnia v konferenčnej miestnosti v Centrálnej požičovni na Hviezdoslavovej 5, so začiatkom o 14:30 hod. Lektori  sú špecialisti z Transparency International Slovensko. Vstup na semináre je bezplatný.

Kontakt:

Transparency International Slovensko, Bajkalská 1496/25, 821 01 Bratislava,

+421 2 534 172 07 Veronika Šulková – +421 905 613 779, veronika.sulkova@transparency.sk

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore