Tlačové správy

 Výzva na podporu zálohovania PET fliaš a plechoviek

Zvolen, 11. 9. 2019. Vyzývame poslancov Národnej rady SR na podporu zálohovania jednorázových nápojových obalov (JNO) – PET fliaš a plechoviek na Slovensku. Hlasovať o návrhu zákona sa má v NRSR počas najbližších dní.

Prečo je zálohovanie dôležité?

  1. Zálohovanie nápojových PET fliaš a plechoviek je najúčinnejší nástroj na odstránenie týchto obalov z prírody. Znižuje odhadzovanie nápojových obalov až o 95 %, čo zásadne zlepší čistotu životného prostredia. Toto je najdôležitejším dôvodom zálohovania, ktorý odporcovia opakovane ignorujú.
  2. Vyzbiera sa čistá surovina na recykláciu a priblížime sa k obehovému hospodárstvu. Systémy zálohovania dosahujú vysokú účinnosť zberu cez 90 %, napr. zálohovanie JNO v Nemecku dosahuje dlhodobo 98,5 %. Znamená to, že takmer žiadne fľaše a plechovky už nekončia mimo systému – v zmesovom odpade alebo v prírode.
  3. Zálohovanie spravodlivo napĺňa princípy – znečisťovateľ platí a predchádzanie vzniku odpadu.

Viac faktov o prínosoch zálohovania JNO sa môžete dozvedieť na stránkach oz CEPTA tu.

Obchodníci a SAS presadzujú znečisťovanie životného prostredia?

Neverte účelovým klamstvám, ktoré šíria niektorí obchodníci, napr. Zväz obchodu a niektorí politici, napr. z radov SAS v médiách. Z tých najabsurdnejších vyberáme:

  1. Zálohovanie je vraj neúmerne drahé. Často spomínajú vyše 80 mil. € na zavedenie systému a 5 mil. € ročne na jeho prevádzku. Komplexná Štúdia IEP vyčíslila, že zálohovanie PET fliaš navýši náklady výrobcov o 1,1 centa na PET fľašu (0,011 €). Toto zvýšenie si výrobcovia môžu bez problémov premietnuť do celkovej ceny nápoja bez toho, aby si to spotrebiteľ vôbec všimol.

Zásadne nesúhlasíme s tým, aby bolo zavedenie zálohovania podporené z akýchkoľvek verejných zdrojov. Náklady na zálohovanie musia znášať tí, ktorí profitujú z predaja nápojov, teda výrobcovia a obchodníci. Je to opatrenie napĺňajúce princípu znečisťovateľ platí v praxi.

  1. Zálohovanie vraj zlikviduje triedený zber. Je to číry nezmysel. Triedený zber bude samozrejme potrebný aj po zavedení zálohovania. Stále bude potrebné zberať ostatné plasty vrátane nezálohovaných PET fliaš (saponáty, olej, plastové vrecká a tašky, fólie atď.), sklo, papier, konzervy, nápojové kartóny a bioodpad. Znížia sa náklady na zber a triedenie plastov, počet zvozov plastov. Vo viacerých krajinách so zálohovaním v funguje triedený zber podstatne lepšie, ako je tomu u nás. Mnohé sa tesne blížia k cieľu EU recyklovať min. 50 % komunálneho odpadu (napr. Švédsko, Dánsko, Fínsko), niektoré ho dokonca už aj prekročili (Nemecko, Holandsko, Litva). CEPTA Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy, občianske združenie P.O.BOX 172; 960 01 Zvolen; www.cepta.sk

Viac odpovedí na nepravdy k zálohovaniu nájdete v reakciách oz CEPTA na pseudoargumenty odporcov zálohovania tu.

V apríli 2019 sme zorganizovali výzvu „Zálohujme!“, ktorou sme vyjadrili podporu dobrému zámeru MŽP SR zaviesť zálohovanie PET fliaš a plechoviek a vyzvali sme Vládu SR na skoré zavedenie zálohovania. Výzvu podporilo 15 rôznych neziskových organizácií a subjektov, z ktorých viaceré majú celoslovenskú členskú základňu s niekoľko stovkami tisíc členov, ako napr. rybári, poľovníci, vlastníci neštátnych lesov, turisti, ochranári a Únia miest SR atď. Teší nás, že zálohovanie podporuje Vláda SR a už aj uvedomelejší obchodníci združení v Slovenskej aliancii moderného obchodu (SAMO).

Preto apelujeme na poslancov NRSR, zainteresovaných politikov, kompetentných úradníkov – súčasných i budúcich, aby všetkých prírodne zmýšľajúcich občanov a voličov Slovenska pri schvaľovaní a implementácii tohto dôležitého environmentálneho zákona nesklamali.

ĎAKUJEME!

Tlačová správa

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore