Tlačové správy

UVLF víta iniciatívu ministra školstva očkovať aj vysokoškolských pedagógov

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana Mojžišová víta iniciatívu ministra školstva Branislava Gröhlinga zaočkovať v ďalšej fáze vakcinácie pedagógov vysokých škôl. Vníma ju ako výrazný signál k veľkej skupine učiteľov, ktorá už rok zabezpečuje dištančné vzdelávanie vysokoškolákov, ale potrebuje aj účasť na praktickej výučbe. V prípade prípravy veterinárnych lekárov a farmaceutov ide o dôležitú skupinu študentov, ktorí musia splniť prísne kritériá regulovaného povolania, zahŕňajúce predpísaný objem praktickej výučby.

„Oceňujeme, že si minister školstva osvojil žiadosť univerzít zaradiť vysokoškolských pedagógov a ďalších zamestnancov do zoznamu osôb kritickej infraštruktúry pre prednostné očkovanie proti COVID-19. Naši učitelia sú vystavení rovnakým ohrozeniam, ako ich kolegovia z prvého a druhého stupňa vzdelávania. Ak má byť letný semester tohto akademického roka riadne ukončený, musí byť jeho súčasťou aj primeraná časť praktického vzdelávania, preto je potrebné prednostné očkovanie zamestnancov vysokých škôl,“ uviedla Jana Mojžišová. UVLF vďaka odporúčaniu hlavného hygienika začala od 22. februára s blokovou praktickou výučbou prezenčnou formou pre študentov posledného šiesteho ročníka študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo. Za prísnych podmienok ju študenti absolvujú v malých skupinách.

„Naši pedagógovia sú v prvej línii, vystavení ohrozeniam, časť z nich aj kvôli vyššiemu veku. Snažíme sa vytvoriť čo najbezpečnejšie podmienky pre nich i pre študentov. Očkovanie by tieto naše snahy výrazne posilnilo. Iniciatíva ministerstva školstva vytvára možnosť, aby sa postupne k praktickej časti výučby dostali aj študenti ďalších nižších ročníkov, pretože aj u nich deficit narastá a doháňať sa bude stále ťažšie,“ dodala rektorka univerzity, ktorá ako jediná na Slovensku pripravuje veterinárnych lekárov a odborníkov v sektore hygieny potravín. Ako jedna z dvoch v SR aj budúcich farmaceutov. Absolventi univerzity sú dôležitou súčasťou systému zabezpečovania zdravia ľudí a zvierat, ale aj bezpečného potravinového reťazca, v nadväznosti na environmentálne faktory a epizootologickú a epidemiologickú situáciu.

UVLF spoločne s ďalšími vysokými školami prostredníctvom Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) požiadala ministra školstva o zaradenie pedagógov a ďalších zamestnancov vysokých škôl do zoznamu osôb kritickej infraštruktúry pre prednostné očkovanie proti ochoreniu COVID-19.

Mgr. Zuzana Bobriková, hovorkyňa
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 041 81 Košice

+421 917 86 99 14

zuzana.bobrikova@uvlf.sk

www.uvlf.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore