Tlačové správy

Jar nádeje

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, pripravuje v mesiaci október pre študentov i verejnosť niekoľko podujatí. V pondelok 18. októbra 2021 sa stredoškoláci zúčastnia besedy s Petrom Jašekom, PhD., pracovníkom Ústavu pamäti národa, ktorý prítomným priblíži osobnosť Alexandra Dubčeka. Podujatie sa bude konať v rámci projektu Tajomstvá v literatúre IV., ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Pri príležitosti 100. výročia narodenia jednej z najvýznamnejších osobnosti novodobej histórie Slovenska – Alexandra Dubčeka, je v priestoroch knižnice výstava o demokratizačných snahách v Československu v roku 1968 a úlohe Alexandra Dubčeka v tomto procese.

„S Ústavom pamäti národa sme spolupracovali i v roku 2018, pri príležitosti významných medzníkov v našich dejinách, ako bolo napríklad 100. výročie ukončenia 1. Svetovej vojny a vznik Prvej Československej republiky“, spomenula v krátkom rozhovore odborná pracovníčka knižnice Anna Kešeláková a dodala: „Už niekoľkokrát sme obdržali darom aj knihy z produkcie Ústavu pamäti národa, čo nás veľmi teší, nakoľko sú k dispozícii nielen študentom, ale aj širokej verejnosti.“

Súčasťou ÚPN je Centrum výskumu obdobia neslobody, ktorého vedením je poverený Peter Jašek, PhD. Centrum realizuje základný a aplikovaný výskum obdobia neslobody. Prostredníctvom publikačných, vzdelávacích, osvetových, výstavných a audiovizuálnych aktivít, vedeckých a kultúrnych podujatí prezentuje výsledky svojej činnosti verejnosti a podieľa sa tak na šírení hodnôt slobody, humanizmu a demokracie.

Rok 2021 je Medzinárodným rokom mieru a nádeje. V rámci projektu Tajomstvá v literatúre IV. sa v pondelok 18. októbra 2021 uskutoční prednáška spojená s besedou pod názvom „Jar nádeje“ Petrom Jašekom, PhD., pracovníkom Ústavu pamäti národa a autorom výstavy, o osobnosti Alexandra Dubčeka i demokratizačných snáh 60-tych rokov 20. storočia v Československu. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Tatiana Bachňáková

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Kontakt: www.kniznica-rv.sk      E-mail : kniznica@kniznica-rv.sk

Adresa : Lipová 3, 048 01 Rožňava

Tel. : 058/ 788 09 11, 788 09 17

Zdroj:

https://www.upn.gov.sk/sk/organizacna-struktura/

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore