Tlačové správy

Perly poznania s úsmevom, ktorý spája

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, pripravila v rámci projektu Tajomstvá v literatúre IV.  pre verejnosť literárno-vedomostnú súťaž Perly poznania. V piatok 5. novembra 2021 sa v popoludňajších hodinách uskutoční vyhodnotenie súťaže a workshop pre verejnosť s lektorkou Danielou Milánovou pod názvom Farebná harmónia – maľovanie mandál. Projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.

Knižnica ako inštitúcia, ktorá má vplyv na širokú verejnosť, dokáže svojou činnosťou pomôcť bežnému človeku nájsť svoj osobný mier v dnešných pohnutých časoch.

Literárno-vedomostná súťaž Perly poznania podporuje čítanie v každom veku, chce zvýšiť informovanosť o slovenskú literárnu tvorbu a prostredníctvom netradičných a kreatívnych foriem práce s knihou vytvára pozitívny vzťah ku knihe.

„V súčasnej situácii je dôležité nájsť aj pozitívne stránky života.  Prostredníctvom aktivít dávame za cieľ poukázať na možnosti, ktoré ponúka práca s literatúrou, a ako vedomosti a techniky získané z kníh aplikovať v praktickom každodennom živote“, povedala odborná pracovníčka knižnice  Tímea Bagačková Zollerová. „Potešilo nás, že čitatelia si na túto súťaž už zvykli a dokonca sa aj sami  prihlasujú. Spropagovali sme to aj on-line prostredníctvom sociálnych sietí a zareagovali ako deti, tak aj dospelí. Na workshope, ktorý bude viesť Daniela Milánová, sa súťažiaci i verejnosť dozvedia niečo o mandalách, o ich vplyve, ako i o význame jednotlivých farieb, ktoré majú veľký vplyv v našom živote“ dodala pracovníčka knižnice.

Daniela Milánová, ktorá bude lektorkou podujatia, sa venuje mandalám, farbám, ale i  bylinkám a štúdiu prírodných múdrostí predkov. Život vníma cez situácie farieb a to jej pomáha spoznávať ho.

Záverečné vyhodnotenie súťaže, ako aj workshop pre verejnosť s lektorkou Danielou Milánovou sa uskutočni 5.11.2021 v priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, ul. Lipová 3. Projekt Tajomstvá v literatúre a súťaž Perly poznania z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia www.fpu.sk, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Tatiana Bachňáková

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Kontakt:

www.kniznica-rv.sk      E-mail: kniznica@kniznica-rv.sk

Adresa: Lipová 3, 048 01 Rožňava

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore