Tlačové správy

Verejná knižnica J. Bocatia v Košiciach si pripomína udalosti 17. novembra a deň študentstva ponukou aktivít

Medzinárodný deň študentstva v knižnici Jána Bocatia

Pri príležitosti dňa študentstva, ktorý je 17. novembra, pripravila Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB), kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, tematické aktivity a bonusy pre študujúcich.  Od 15. do 19. novembra 2021 knižnica poskytne študentom stredných a vysokých škôl bezplatné zápisné do knižnice. Stačí, ak sa preukážu platným ISIC preukazom na ktoromkoľvek pracovisku knižnice.

Aktuálnej téme boja za slobodu a demokraciu je venovaná aj beseda z cyklu 1+1, ktorá bude vo štvrtok 18. novembra 2021 o 17:00 hod. v centrálnej požičovni VKJB na Hviezdoslavovej 5. Pozvanie prijali historik, autor úspešnej knihy Fašizmus Jakub Drábik a politológ, popredný expert na krajnú pravicu Tomáš Nociar, ktorí sa budú rozprávať o fašizme a súčasných podobách extrémizmu.

Udalosti novembra 1989 mapuje interaktívna virtuálna prehliadka výstavy Prvý dotyk so slobodou, ktorá netradičným, vizuálne atraktívnym spôsobom predostiera kontext Nežnej revolúcie. Virtuálnu prehliadka je dostupná online na linku: https://nezna.3-d.sk/. S virtuálnou prehliadkou výstavy knižnice Jána Bocatia súvisí aj edukačno-historický webový portál Prvý dotyk so slobodou, ktorý pripravila Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. Jeho súčasťou je rovnomenný učebný text určený nielen učiteľom histórie. Portál i učebný text sú dostupné online na linku: https://prvydotyksoslobodou.sk/.

 

Kontakt:

Mgr. Erika Palágyiová, vedúca útvaru regionálnej, koordinačnej a projektovej činnosti

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach

Hlavná 48, 042 61 Košice

palagyiova@vkjb.sk

+421 915 719 246

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore