Tlačové správy

Čítanie nie je vrodené, musí sa naučiť

Dokáže kniha obohatiť detstvo?

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, pripravila v rámci projektu Knihovníci v praxi v mesiaci jún dvojdňový odborný seminár a workshop pre knihovníkov, pedagogickú a odbornú verejnosť. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia www.fpu.sk, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Čítaním sa trénuje nielen čítanie, ale hlavne schopnosť počúvať s porozumením, schopnosť sústrediť sa na slovo a na počúvaný príbeh, schopnosť spracovávať počuté informácie. Kniha dáva väčší priestor rozvoju myslenia.

„V rámci metodickej činnosti pripravila knižnica projekt, kde cieľom je zlepšovať vedomosti, zručnosti i schopnosti knihovníkov, nakoľko vzdelávanie je neodmysliteľnou súčasťou v živote každého z nás“, povedala Gertrúda Turenská, autorka projektu. „Pre knižnice sú potrební kvalifikovaní knihovníci, ktorí sa budú pravidelne vzdelávať, nakoľko musia vedieť v mnohých prípadoch promtne reagovať na požiadavky a potreby svojich používateľov. Celoživotné vzdelávanie v knihovníctve je preto nevyhnutnou súčasťou knihovníckej profesie“, dodala Turenská.

Odborný seminár začne vo štvrtok 9.júna 2022. Prednášať budú Mgr. Zuzana Prachárová, z Knižničného inštitútu v Martine, Tibor Hujdič, nadšený propagátor čítania a Mgr. Pavol Špáni, konzultant SVOP, ktorý sa sústreďuje na oblasť informačných systémov.

V utorok 28.júna 2022 sa prednášky zhostí PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD., ktorá sa zameria na informačnú výchovu a workshop – príprava scenárov podujatí na podporu čítania.

Projekt Knihovníci v praxi je určený pre profesionálnych a neprofesionálnych knihovníkov, pedagogickú a odbornú verejnosť. Konať sa bude v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave, ul. Lipová 3 v dňoch 9.júna a 26.júna 2022. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia www.fpu.sk, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Tatiana Bachňáková

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Kontakt : www.kniznica-rv.sk      E-mail : kniznica@kniznica-rv.sk

Adresa : Lipová 3, 048 01 Rožňava

Tel. : 058/ 788 09 11, 788 09 17

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore