Tlačové správy

Galéria umelcov Spiša uvádza septembrové programy v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva

  • Miesto: Galéria umelcov Spiša  – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves
  • Termín: 1. 9. – 30. 9. 2022
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882 717

Mgr. Lenka Králová, projekty@gus.sk, 0948 882 719

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, odštartuje prvý jesenný mesiac bohatou nádielkou programov pre školské skupiny i širokú verejnosť. Všetky programy sú realizované v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD), ktoré vznikli z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie. Koncept galerijnej pedagogiky pozostáva z interpretačných tvorivých dielní k výstavám, tematických dielní realizovaných k významným dňom kalendária a celodenného programu EDU-ART spojeného s prednáškami a výtvarnými workshopmi. V rámci Svetového dňa cestovného ruchu budú prebiehať komentované prehliadky stálych expozícií a špecifické tvorivé dielne zamerané na stredoveké hry. V septembri pre dospelého návštevníka pripravujeme výtvarné workshopy projektov Ženy on lineOpen Studio a unikátny duet huslistu Pavla Burdycha a klaviristky Zuzany Berešovej v rámci projektu X-ART / Koncert v galérii. V závere mesiaca sa uskutoční dvojdňové medzinárodné medziodborové kolokvium Medzi lesom, vidiekom a mestom k výstave Human Animal II., určené pre odbornú a širokú verejnosť.

Vo výstavnom balíku galérie sa nachádzajú štyri aktuálne výstavy: Artis Monumentum, 1987 – 2022, Robo Kočan: Príbehy v depozitároch, Human Animal II. / Vlk sýty, ovca celá, prasa vysmiate a Edita Voluščuková: Laboratórium; tri stále expozície: Jozef Hanula, Terra Gothica, Záhrada umenia a exteriérové expozície: Pomník Csontváryho, banerová výstava Zo zbierky galérie a Peter Smik: Krabice & Klobúky & Srdcia.

Bez časovej limitácie uvádzame na web stránke galérie virtuálne 3D prehliadky výstav a stálych expozícií.

Galéria umelcov Spiša je v septembri pre verejnosť otvorená: utorok – piatok, 10.00 – 17.00 a nedeľa, 11.00 – 16.00.  Počas Dlhého dňa s umením v stredu, 28. 9. je galéria otvorená od 10.00 do 19.00.

Galéria je zatvorená vo štvrtky, 1. 9. a 15. 9.

PROGRAMY PRE VEREJNOSŤ v rámci DEKD / Link: http://gus.sk/index.php/programy/aktualne

  •  9. 9. 2022, piatok / 16.00 – 19.00 | ŽENY ON LINE 10: SLAMENÝ KLOBÚK – Výroba a zdobenie klobúkov tvarovaním zo slamy a galantérneho tovaru. Lektorka: Mária Sisková. Vstupné: € 4 / osoba.
  • 14. 9. 2022, streda / 16.00 – 19.00 | OPEN STUDIO: MOZAIKOVÁ PODLOŽKA – Sklenená mozaika ukladaním a lepením na pohárovú podložku. Lektorka: Jitka Nováková. Vstupné: € 10 / osoba.
  • 21. 9. 2022, streda / 19.00 – 20.00 | X – ART / KONCERT V GALÉRII: ČESKOSLOVENSKÉ KOMORNÉ DUO – Unikátna interpretácia z tvorby slovenských a českých skladateľov 19. – 21. storočia v podaní huslistu Pavla Burdycha a klaviristky Zuzany Berešovej. Vstupné: 6 € / osoba.

SVETOVÝ DEŇ CESTOVNÉHO RUCHU

27.9. 2022, utorok / 9.00 – 16.00 | Komentované prehliadky stálych expozícií Jozef Hanula a Terra Gothica.

Tvorivé dielne pre deti a mládež zamerané na stredoveké hry. Vstupné: 2 € / osoba. Rezervácie vopred: programy@gus.sk

MEDZINÁRODNÉ MEDZIODBOROVÉ KOLOKVIUM

28. 9. 2022, streda, 13.00 – 16.30 / 29. 9. 2022, štvrtok, 9.00 – 12.30, 13.30 – 16.00

MEDZI LESOM, VIDIEKOM A MESTOM. Prednášky – diskusie – výstava

Dvojdňové kolokvium organizované v rámci výstavy Human Animal II. / Vlk sýty, ovca celá, prasa vysmiate, prepája 9-tich odborníkov zo 4 krajín (SK, CZ, Egypt, USA) v oblasti filozofie, ekológie a umenia. Zaoberá sa nielen vzťahom človeka k zvieratám, a to z kultúrneho, historického a etického hľadiska, ale v širších významoch k celému životnému prostrediu. Spojené s tvorivou dielňou k téme a komentovanou prehliadkou výstavy. Kurátorka: Katarína Balúnová – GUS.

Link: http://gus.sk/index.php/programy/aktualne/program/medzi-lesom-vidiekom-a-mestom

PROGRAMY PRE ŠKOLSKÉ SKUPINY

Bohatá ponuka tvorivých dielní a komentovaných prehliadok pre všetky typy škôl! Prehľad programov na web stránke: http://gus.sk/index.php/navigacia/programy/skoly

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne. V tomto roku si pripomína 35. výročie založenia. Zameriava sa na profesionálne výtvarné umenie s prioritnou orientáciou na spišský región. V poslednom desaťročí sa pôsobenie galérie rozširuje z regionálneho na širší národný a európsky priestor. Zbierkový fond tvorí 2 446 výtvarných artefaktov, časť z nich je prezentovaná v troch stálych expozíciách –  Terra Gothica, Jozef Hanula a Záhrada umenia.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore