Košice

Prehľad podujatí 20. týždeň – 12.05.2023

ŠTVRTOK            Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. (VVS)

18. mája                VVS – zasadacia miestnosť 1. posch., Komenského 50, Košice

10:00                       Témy TB:

  •                           20 rokov existencie akciovej spoločnosti – krátka prezentácia zmien a úspechov VVS, a. s.
  •                           20. výročie spoločnosti – plánované aktivity pripravené v rámci jubilea pre verejnosť

Hostia TB:

  •                         Ing. Stanislav Prcúch – generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva VVS, a. s.
  •                          predstavitelia vedenia VVS, a. s.

___________________________________________________________________________

 ŠTVRTOK            Združenie FEMAN

18. mája                Východoslovenské múzeum, Námestie Maratónu mieru 2, Košice

11:30                     Téma TB:

3. medzinárodné stretnutie (POĽSKO/SLOVENSKO) v rámci projektu ERASMUS+ Nová sila seniorov

                                Hostia TB:

  •                        Ing. Eduard Buraš – riaditeľ Združenia FEMAN
  •                        ďalší zainteresovaní v rámci projektu

ERASMUS + Košice program III.stretnutia

___________________________________________________________________________

OZNAM  RO  SSN

 ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY

 Pred letnými dovolenkami Vám chcem pripomenúť, že v kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1 – 1. posch., č. dv. 125) si môžete kúpiť členské známky na rok 2023 (+ dlžníci môžu vyrovnať členské aj za predchádzajúce obdobie) – každý pracovný deň v čase  od 8:30 do 14:30 hod.

Členský poplatok môžete zaplatiť momentálne LEN v kancelárii RO SSN

Výška členského príspevku sa nezmenila = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

V júli ma v kancelárii nenájdete – absolvujem kúpeľnú liečbu. 

___________________________________________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová,

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore