Tlačové správy

Prvý úspešný transfer technológií medzi UPJŠ a FABA CAPITAL rozbehol ďalšiu spoluprácu

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a holdingová spoločnosť FABA CAPITAL a. s. 22. mája 2023 na tlačovom brífingu v priestoroch Rektorátu UPJŠ v Košiciach oficiálne potvrdili strategickú spoluprácu pre rozvoj nových univerzitných technológií, ktorá nadväzuje na historický prvý prevod duševného vlastníctva, patentovanej pokrokovej technológie pre metódu in vitro fertilizácie (IVF) objavenej v laboratóriách Lekárskej fakulty (LF) UPJŠ v Košiciach, ktorá predstavuje efektívnu metódu umelého oplodnenia. Prevod duševného vlastníctva bol realizovaný kolektívom odborníkov Technologického a inovačného parku UPJŠ (TIP-UPJŠ).

Spolupráca UPJŠ v Košiciach a FABA CAPITAL a. s. má potenciál výrazným spôsobom ovplyvniť využívanie vedeckých poznatkov prameniacich zo špičkového výskumu prebiehajúceho na univerzite a know-how v biznis sektore, v rámci Slovenska tak vzniká unikátne partnerstvo vedeckého a výskumného prostredia univerzity so zahraničnou holdingovou spoločnosťou.

„Na našej univerzite sme pred piatimi rokmi urobili progresívny krok v oblasti podávania patentov a za účelom ich uvedenia do praxe bol zriadený Technologický a inovačný park UPJŠ. Práve dnešný deň je dôkazom toho, že investície do TIP-UPJŠ a následne aj do Košického klastra nového priemyslu (CNIC), ktorého sme zakladatelia, priniesli záujem investorov o konkrétne myšlienky. Po prvýkrát sa odpredalo duševné vlastníctvo a prvýkrát prebieha spolupráca s novým majiteľom duševného vlastníctva FABA CAPITAL a. s. na jeho realizácii,“ rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. priblížil začiatky spolupráce.

Vedecké riešenia môžu na základe objavov slovenských univerzít a vedeckých parkov ovplyvňovať vznik nových startupov pomáhajúcich riešiť spoločenské problémy, ale aj rozvíjať už existujúce produkty súkromných subjektov práve na základe úspešného transferu technológií. Špičkové výskumy v oblastiach pokročilých materiálov, proteínového inžinierstva, bioinžinierstva, vývoja batérií, vodíkových technológií a kvantových systémov majú pre súkromný sektor veľký potenciál.

„Skupina FABA vyhľadáva primárne projekty s pozitívnym dopadom na životné prostredie či spoločnosť. Sme radi, že môžeme pomôcť približne 48 miliónom párom ročne, ktorým sa nedarí otehotnieť prirodzenou cestou, prostredníctvom úspešného transferu duševného vlastníctva. Pre účely dlhodobej spolupráce s univerzitou vznikol inkubačný program FABA INCUBE, ktorý podporí ranné projekty a myšlienky vedcov vo forme ich komercializácie a uvedenia do praxe. V podstate vytvárame most medzi vedeckým a obchodným svetom,“ zhodnotil výhody spolupráce Robert Artur Pierug, člen správnej rady FABA CAPITAL a. s.

„Sme nadšení, že sme mohli byť súčasťou historickej udalosti prvého prevodu patentu medzi univerzitou a holdingovou spoločnosťou a začať s jeho komercializáciou na trhu. Chceme tvoriť svet, ktorý je lepším miestom pre život, z tohto hľadiska spomínaná technológia zapadla do nášho portfólia,“ vysvetlil Robert Flocius, CEO skupiny FABA.

Podobne zamerané pracoviská ako TIP-UPJŠ výrazným spôsobom pomôžu pri procese prevodu alebo licencovania duševného vlastníctva, ktorým sa zabezpečí prenos vedeckých poznatkov a technológií ku konečnému spotrebiteľovi. Práve prevod licencie predstavuje v záverečnej fáze realizácie predaja duševného vlastníctva ťažký krok k urýchleniu praktického využitia nadobudnutých vedeckých poznatkov a riešení v praxi.

 „Je veľmi dôležité z pohľadu univerzity disponovať špecializovaným pracoviskom, ktoré zabezpečuje nielen manažment a ochranu duševného vlastníctva, ale aj jeho propagáciu a komerčné uplatnenie na trhu. Transfer duševného vlastníctva súkromnému sektoru, ktorý ho dokáže ďalej komercializovať, vnímame ako naplnenie spoločenského poslania univerzít,“ uviedla doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M., vedúca Centra transferu technológií TIP-UPJŠ.

Mgr. Laura Hoľanová, tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD.

PR & Marketing Manager CNIC

E-mail: tomas.zavatcan@upjs.sk

Mob.: +421 948 985 648

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore