Tlačové správy

Výstava Bezčasovosť

Prezentovaní autori: Oto Hudec (1981), Mária Matrková (1983), Michaela Rázusová Nociarová (1976), Klaudia Kosziba (1971), Juraj Toman (1985), Ivana Oroszová (1985)

Výstava, ktorej vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 6. septembra 2012 o 17:00 hod. v Múzeu Vojtecha Löfflera v Košiciach, prezentuje výber z najnovšej maliarskej tvorby šiestich autorov a autoriek, absolventov Katedry maľby a iných médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorí v súčasnosti žijú a pracujú v Bratislave. Ide o autorov, ktorí sa narodili v období  70. rokov a prvej polovice 80. rokov 20. storočia. Okrem generačnej blízkosti ich ako umelcov však predovšetkým spája istá príbuznosť umeleckého myslenia, ktoré sa pokúšajú prostredníctvom maľby vyjadriť, hoci už každý z nich individuálnym  prístupom, v zmysle nájdenia a uchopenia témy, použitého rukopisu či osvojeného maliarskeho štýlu.

Názov výstavy Bezčasovosť odkazuje k istej špecifickej spojnici, ktorá môže predstavené diela potenciálne zjednocovať. Všetci šiesti prezentovaní autori inklinujú k zvnútornenej intorvertnej maľbe, ktorá vypovedá o ich osobnej preferencii a snahe o zobrazovanie skrytých významov vonkajšieho sveta, pretaveného cez subjektívnu optiku reflexie videného a pozorovaného.

Moderná jungiánska psychológia  popisuje najhlbšie archaické vrstvy  nevedomia ako zónu bezčasovosti. Tento bezčasový duševný priestor je tvorený archetypálnymi predobrazmi, ktoré sú vlastné každému človeku. Počas individuálneho života sú ich obsahy napĺňané  vo väzbe na konkrétne skúsenosti, prostredníctvom ktorých sa človek vyvíja a uskutočňuje.

Jednotlivé maľby vychádzajú z osobného prežívania autorov, ich skúseností, emócií a poznania nadobudnutého v realite. Prenášaním na plátno a následným vrstvením farebných plôch, alebo kolážovým rozložením obrazovej plochy, či netradičným alebo neočakávaným  spájaním v realite nie najbežnejších motívov, dochádza vo výsledných maľbách  k vedomému potlačovaniu predmetnej reality. Charakteristické pre autorov je potom priznané rešpektovanie vnútorného sveta v koncentrovanom dialógu so svetom vonkajším.

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore