Tlačové správy

Chovatelia oviec získajú skúsenosti s laparoskopickou insemináciou

Problematike laparoskopickej inseminácie oviec je venovaný odborný seminár, ktorý organizuje Klinika prežúvavcov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v spolupráci s Komorou veterinárnych lekárov SR a laboratóriom reprodukčných služieb pre hospodárske zvieratá Animal Reproduction Centre, s. r. o. Budmerice.

Účastníci seminára sa počas dvoch dní 16. – 17. septembra 2023 budú venovať problematike z teoretického i praktického pohľadu. Od anatómie reprodukčnej sústavy oviec a synchronizácie ruje prejdú k princípom a výhodám laparoskopickej inseminácie oviec, zoznámia sa s potrebným technickým vybavením. Dozvedia sa podrobnosti o príprave oviec na insemináciu, vrátane technológie, synchronizácie a hormonálnej prípravy, ale aj prípravy inseminačnej dávky barana. Pod dohľadom odborníkov si vyskúšajú odber, vyšetrenie a spracovanie ejakulátu barana i prípravu inseminačnej dávky. Na praktickom tréningu si odskúšajú laparoskopickú insemináciu oviec i ultrasonografické vyšetrenie ich gravidity.

„Na seminári majú chovatelia možnosť získať informácie o pokrokových moderných technologických postupoch, ktoré dokážu zabezpečiť lepšiu ekonomiku stáda vďaka zlepšeniu reprodukčného potenciálu. Každý chovateľ chce mať vo svojom stáde veľa potomstva, aby mal čo dojiť, vykŕmiť, spracovať na mliečny či mäsový produkt. Na Slovensku máme veľa vzdelaných chovateľov, ktorí majú ambície ak už nie realizovať, aspoň sa dozvedieť, čo ponúka moderná veda na zlepšenie situácie s reprodukciou hospodárskych zvierat. Aj na tento seminár sa prihlásili ambiciózni chovatelia s rozsiahlymi vedomosťami a záujmom o najmodernejšie poznatky vedy,“ vysvetľuje prednosta Kliniky prežúvavcov Univerzitnej veterinárnej nemocnice profesor Pavol Mudroň.

Reprodukcia sa aj u hospodárskych zvierat stáva stále citlivejšia. Podobne ako od ľudí sa aj od zvierat vyžadujú extrémne výkony. „To podobne ľudí ako i zvieratá uvádza do stresových situácií. Aj zvieratá na to doplácajú z hľadiska nutričného stresu alebo stresu prostredia. Vtedy sa musí zasiahnuť. Skúša sa to cez hormonálnu reguláciu alebo cez technické postupy. Tak, ako máme riadenú reprodukciu v humánnej oblasti, presadzuje sa aj v oblasti hospodárskych zvierat. Prvé pokusy začínali s kamzíkmi a muflónmi. Investovalo sa do techniky a postupov, teraz môžeme skúsenosti využívať v oblasti hospodárskych zvierat. Záujem je hlavne u chovateľov, ktorí majú ambíciu produkovať plemenný materiál. Ak majú napríklad špičkové ovce, vytipujú si niekoľko z nich, od špičkových plemenníky získajú ejakulát a potom môžu zo zmrazeného materiálu opakovane použiť inseminačné dávky a zabezpečiť si tak vyšší počet potomstva v stáde,“ dodáva profesor Pavol Mudroň.

Mgr. Zuzana Bobriková, ​hovorkyňa
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Komenského 73, 041 81 Košice
zuzana.bobrikova@uvlf.sk
+421 917 869 914
www.uvlf.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore